2509
Regioavonden Schreeuw om Leven

lees verder Ľ

Verspreiding model ongeboren baby (10 weken)

60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
10 december 2008

RECHTEN VAN ONGEBOREN KINDEREN SCHREEUWEN OM LEVEN

model baby 10 wekenOp 8, 9 en 10 december wordt bij Schreeuw om Leven in Hilversum, Ruitersweg 37a  een conferentie gehouden om te onderstrepen dat de Universele Verklaring van de Rechten Mens ook opkomt voor de bescherming van de rechten van de ongeboren kinderen. Zie programma.

Er is geen twijfel over mogelijk dat deze ongeboren kinderen niet zouden zijn inbegrepen. Het hartje van een kindje klopt al met vier weken en een model van een ongeboren kindje van 10 weken laat zien dat het een kindje is met handjes, voetjes, neus en kan zelfs zijn vinger al naar zijn mondje brengen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd opgesteld en getekend op 10 december 1948, nadat in de Tweede Wereld Oorlog zes miljoen niet gewenste joden waren geŽlimineerd.

De opgestelde Verklaring stelt, niet voor tweeŽrlei uitleg vatbaar, dat alle mensen een absoluut recht hebben op de bescherming van hun leven. En dat niemand om welke reden dan ook gediscrimineerd mag worden.

Niemand twijfelt eraan dat een ongeboren kind een mens is. Als argument blijft over dat deze ongeboren kinderen ongewenst zijn en dus gedood mogen worden.
Amnesty International; de Human Rights Commission van de VN; Unicef; Planned Parenthood en vele pro abortus organisaties willen van abortus een vrouwen- mensenrecht maken.

Op de conferentie van 8 tot 10 december bij Schreeuw om Leven in Hilversum wordt met feiten en stukken onderbouwd dat abortus uitgesloten is op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Op 10 december wordt in het Internationaal Perscentrum aan de Wetstraat in Brussel een bijeenkomst gehouden waar opgeroepen wordt een einde te maken aan de schending van de rechten van de ongeboren medemensen.
Op  18 december wordt vanaf 18.00 uur  gewaakt en gebeden voor de abortusklinieken in Nederland (http://www.schreeuwomleven.nl/index.php?paginaID=12)

Geplaatst op: 09 12 2008
Terug naar overzicht