Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

ANBI informatie

Stichting Schreeuw om Leven (opgericht in 1985)
Ruitersweg 35
1211 KT Hilversum
035-6244352
www.schreeuwomleven.nl
www.erishulp.nl

NL41 INGB 0000 0090 79
BIC: INGBNL2A
KvK 41189167
RSIN / fiscaal nummer: 007636684

Bestuursleden:

  • dhr. C.L. (Cor) van Dam (voorzitter)
  • dhr. H. (Henk) Versteeg (secretaris/penningmeester)
  • mw. J.D. (Jennifer) Honing - Südkamp (algemeen bestuurslid)
  • dhr. G.J. (Gert-Jan) van de Bovenkamp (algemeen bestuurslid)
  • J.W. (Hans) Keuken (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid:

Vrijwilligers werken op kantoor en in het hele land.
Er zijn 6,5 FTE in dienst.
De bestuursleden van Stichting Schreeuw om Leven ontvangen geen beloning. Wel komen zij in aanmerking voor vergoeding van werkelijk gemaakte kosten of voor - desgewenst - de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

Publicatieplicht Fondswervende instellingen:

Verslag van activiteiten:

Financiële verantwoording:

Speerpunten:

Wetenschappelijk comité dringt aan op wijzigingen in belgische abortuswetgeving
20 september 2023

Wetenschappelijk comité dringt aan op wijzigingen in belgische abortuswetgeving

In oktober 2021 hebben de fractieleiders van de meerderheidspartijen van het Belgisch parlement een studie en evaluatie gevraagd aan de Belgische universiteiten over de praktijk en de wetgeving van de vrijwillige zwangerschapsafbreking. Daarvoor werd een wetenschappelijk comité opgericht dat in april haar aanbevelingen en conclusies publiceerde.

Marsch für das Leben in Berlijn
18 september 2023

Marsch für das Leben in Berlijn

Zaterdag 16 september werd in Berlijn de 19e Marsch für das Leben gehouden. Gelijktijdig vond dezelfde demonstratie voor het eerst plaats in Keulen. In totaal waren er 7.000 deelnemers aanwezig om op te komen voor het ongeboren leven. In beide steden waren tegendemonstraties.

Boek over zwangerschap en abortus: beschamend en eenzijdig
1 september 2023

Boek over zwangerschap en abortus: beschamend en eenzijdig

Trudy Dehue (1951) publiceerde dit voorjaar het boek ”Ei, foetus, baby. Een nieuwe geschiedenis van zwangerschap”. Het is een interessant boek voor wie zich, juist vanuit christelijk perspectief, bezighoudt met thema’s als onbedoelde zwangerschap, abortus en moederschap. In het Reformatorisch Dagblad van 1 september 2023 schreef Arthur Alderliesten, directeur van Schreeuw om leven, er een recensie over.

Blijf op de hoogte!