Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Bestuursfuncties

Schreeuw om leven zoekt bestuurslid

Klopt uw hart voor het ongeboren leven? Heeft u bestuurlijke ervaring? Word bestuurslid bij Schreeuw om leven!

In verband met het verstrijken van de termijnen zoekt Schreeuw om leven een bezield bestuurslid voor haar bestuur. Het bestuur stelt de strategische plannen vast en draagt zorg voor het goed functioneren van de directeur.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij onder meer belijdend en actief christen zijn, de visie en missie van de stichting onderschrijven, algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring hebben, een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kunnen bewaren en het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.

Gezien de huidige samenstelling is het bestuur met name op zoek naar kandidaten met kennis en ervaring binnen een of meer van de volgende domeinen:

  • Medische ethiek vanuit christelijk perspectief
  • Communicatie, media & PR

Kandidaten die zich aangesproken weten, worden uitgenodigd hun CV met motivatiebrief uiterlijk 14 september te sturen naar Cor van Dam.

  • clvandam@online.nl
  • 06 11 32 52 14

Naar aanleiding van de ontvangen sollicitaties zullen in de derde week van september gesprekken worden in gepland met de kandidaten. Naar aanleiding hiervan wordt in de vierde week van september een tweede gesprek in gepland.

Meer informatie kan worden opgevraagd bij Cor van Dam (contactgegvens staan hierboven vermeld)

Uitgebreide profielschets bestuursleden