Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Doe mee!

Lukas 10, vers 2: "De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt."

De oogst van Schreeuw om Leven en hulpafdeling Er is Hulp is groot en ruimte voor vrijwilligers is er voldoende. Er zijn twee belangrijke vereisten, namelijk:
1. U bent ervan overtuigd dat al het menselijk leven beschermwaardig is, vanaf het eerste biologische begin tot het natuurlijke einde.
2. U werkt vanuit een christelijk motief.

Er zijn vrijwilligerstaken die betrekking hebben op de hulpverlening Er is Hulp. Ook zijn er algemene vrijwilligerstaken. Te denken valt aan wakers bij abortuscentra, beursmedewerkers, voorlichters e.d.

Vrijwilligerstaken m.b.t. Mars voor het Leven:

Schreeuw om Leven

Beursmedewerker
Diverse keren per jaar, meestal in vakantieperioden, op verschillende locaties in het land.
Regelmatig zijn er beurzen en evenementen waar we met een stand aanwezig zijn. De werkwijze kan per beurs verschillen. We staan op christelijke beurzen, zoals de Familiedagen en de Pinksterconferentie. En op algemene beurzen, zoals de Huishoudbeurs. Een beursmedewerker deelt materiaal uit, voert gesprekken en neemt enquêtes af. Vooraf krijgt u voldoende handvaten en tips om goed voorbereid op de stand te staan. Nadat u zich aangemeld heeft, krijgt u informatiepakket toegestuurd en krijgt u t.z.t. e-mails over beurzen/evenementen waar we aanwezig zijn.
Geïnteresseerd? Meld je hier aan!

Waker bij abortuscentrum

Elke maand zijn er vanuit Schreeuw om Leven één of meerdere ochtenden wakers aanwezig bij een abortuscentrum. Het doel van het waken is om te demonstreren tegen abortus en waar mogelijk vrouwen te bereiken die daar komen voor een abortus. De wakers staan er vanuit de liefde van de Heere Jezus, bewogen met de vrouw in nood, met een stille demonstratie waarbij ze vrouwen niet in de steek laten. Voorafgaand aan het waken wordt er gebeden bij iemand thuis. Bij het abortuscentrum gaan de wakers zo mogelijk in gesprek met bezoekers van het abortuscentrum. Ze houden zich daarbij aan strikte regels om zo liefdevol en met respect in contact te komen met de bezoekers van de abortuscentra. Op dit moment zijn we op de volgende plekken actief: Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Heemstede, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. We zijn nog niet actief bij de centra in Den Bosch en Goes. U kunt zich wel voor deze plaatsen aanmelden.

Nadat u zich aangemeld heeft, krijgt u informatiepakket toegestuurd en wordt u in contact gebracht met de plaatselijke coördinator.
Geïnteresseerd? Meld je hier aan!

 

Gebedsgroep

Alles in ons leven en ons werk verwachten we van God. Hij inspireert en leidt ons. "Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan", zegt Psalm 127. Wilt u samen met ons bidden voor het werk dat we mogen doen? U krijgt dan via de e-mail gebeds- en dankpunten toegestuurd.
Geïnteresseerd? Meld je hier aan!

 

Hulpverlening Er is Hulp

Buddy (gevraagd: in open gebieden, zie kaart)
Afhankelijk van de situatie, in jouw eigen regio.
Als een zwangere vrouw een abortus overweegt en om hulp vraagt bij ons, kan het zijn dat zij meer begeleiding nodig heeft dan op afstand gegeven kan worden. Bijvoorbeeld als een vrouw gebruik maakt van het Sponsorplan en ondersteuning krijgt in goederen en diensten. Daarom zoeken wij in het hele land mensen die beschikbaar zijn om een vrouw enkele maanden tijdens haar zwangerschap tot aan de geboorte af en toe op te zoeken en te ondersteunen. Als we u koppelen aan een vrouw of meisje bent u tijdelijk haar ‘buddy’. U bent niet haar hulpverlener, maar U begeleidt deze vrouw of dit meisje in nauw contact met de hulpverlener van Er is Hulp. Het kan zijn dat we in uw regio al voldoende buddy's hebben. In de grote steden kunnen we altijd meer buddy's gebruiken.

Leeftijdsgrens: minimaal 25 en maximaal 65 jaar.
Graag willen wij u er bij voorbaat op attenderen dat het ingezet worden als buddy soms geruime tijd kan duren, omdat ons werkgebied heel Nederland omvat. Daarnaast weten we nooit van te voren wanneer en waar vandaan een hulpvraag zal komen.
Geïnteresseerd? Meld je hier aan!

Counselor post abortus (gevraagd: in open gebieden, zie kaart)
Toewijding voor 4 à 6 maanden, in eigen regio.
Een counselor begeleidt een vrouw of meisje die na een abortus kampt met spijt en verdriet. Als een vrouw of meisje niet naar Hilversum kan komen, zoeken we in haar omgeving naar een counselor die deze verwerking met haar wil doen. Verwacht wordt dat u een hart hebt voor de vrouw in nood en pastorale gaven zoals goed kunnen luisteren, gespreksvaardigheden en kunnen bidden met de ander. Als counselor bent u geen hulpverlener, maar begeleidt u iemand in nauw contact met de betrokken hulpverlener van Er is Hulp.

Leeftijdsgrens: minimaal 25 en maximaal 65 jaar.
Graag willen wij u er bij voorbaat op attenderen dat het ingezet worden als counselor soms geruime tijd kan duren, omdat ons werkgebied heel Nederland omvat. Daarnaast weten we nooit van te voren wanneer en waarvandaan een hulpvraag zal komen.
Geïnteresseerd? Meld je hier aan!

 

Mars voor het Leven

Promotie Mars voor het Leven

Vanaf de zomer wordt hard gewerkt om de mars in november te organiseren en op verschillende manieren te promoten. Wilt u meehelpen om de mars in uw omgeving bekend te maken? Bekijk de downloadspagina en meld je hier aan.

 

Werkgroep
Een plaatselijke werkgroep zorgt voor promotie van de Mars voor het Leven. In 2017 zijn werkgroepen opgericht. Dat jaar organiseerden zij 80 bussen vanuit heel Nederland naar Den Haag. Samen, goedkoop en eenvoudig. Op de kaart hiernaast ziet u in welke plaatsen er een werkgroep is (klik om te vergroten). Wilt u in uw plaats ook een werkgroep starten of wilt u aansluiten bij een bestaande werkgroep? Wij voorzien werkgroepen van instructies en promotiemateriaal.
Geïnteresseerd? Meld je hier aan!

 

Mars voor het Leven – Kernteam ordedienst (18+)
Eén keer per jaar een dag.
Om de Mars voor het Leven (programma, route en afsluiting) in goede orde te laten verlopen zijn veel ordedienstmedewerkers nodig (mannen vanaf 18 jaar). Deze ordedienst moet aangestuurd worden door een kernteam. Wilt u niet in het kernteam, maar wilt u als ordedienstmedewerker helpen, dan hoeft u zich niet aan te melden. Ter plekke worden ordediensthesjes en instructies uitgedeeld. Het kernteam bestaat uit zo'n 40 vrijwilligers die uitgebreide instructies ontvangen voor hun belangrijke taak.
Geïnteresseerd? Meld je hier aan!

 

Mars voor het Leven - EHBO

Eén keer per jaar een dag.

Tijdens de Mars voor het Leven worden verschillende EHBO posten ingericht. Een aantal EHBO'ers loopt ook mee in route.

Geïnteresseerd? Meld je hier aan!

 

Mars voor het Leven – Gastvrouw/gastheer
Eén keer per jaar een dag.
Uw taak zal zijn om bezoekers te verwelkomen en ze informatie te overhandigen. Denk aan programmaboekjes en demonstratieborden. Na de mars neemt u de demonstratieborden weer in. Ook vragen we u te helpen bij de collecte.
Geïnteresseerd? Meld je hier aan!

Ontwikkelingen rondom embryokweek
24 maart 2023

Ontwikkelingen rondom embryokweek

Misschien dreigt het ongeboren leven in Nederland wel een groter gevaar dan abortus. Dat jaarlijks van ruim dertigduizend ongeboren kinderen het leven wordt beëindigd, is velen onder ons wel bekend. Laten we er ondanks dit getal dat stabiliseert er nooit aan wennen. Maar nog even en dan zet de politiek middels vernieuwde wetgeving de deur open voor het kweken van embryo’s ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Prolife in Oost-Europa
3 februari 2023

Prolife in Oost-Europa

Samen met tientallen leiders van prolifeorganisaties binnen Europa waren we onlangs in Boekarest bijeen om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Mijn persoonlijke, voorgenomen doel was geïnspireerd te raken en op een aantal concrete vlakken goede ideeën opdoen voor Schreeuw om Leven. Achteraf moet ik met verwondering vaststellen dat het op een heel andere manier is gebeurd. God gaat Zijn eigen weg. Dat heb ik zelf geleerd in Boekarest, maar bleek ook uit hoe mensen hartstochtelijk zoeken naar het behoud van menselijk leven. En hoe dat werk ook gezegend wordt!

Stil de straat op
27 januari 2023

Stil de straat op

Nederland moet weten dat abortus niet normaal is. Het gaat niet om het verwijderen van overtollig weefsel of het louter beëindigen van een zwangerschap. Menselijk leven wordt in de knop afgebroken. Door menselijk ingrijpen. Het beeld uit Psalm 103 van de bloem die knakt wanneer de wind over het veld raast, is al aangrijpend. Laat staan wanneer de bloem knakt door een mensenhand die doelbewust handelt.

Schreeuw om Leven zoekt twee bestuursleden
29 december 2022

Schreeuw om Leven zoekt twee bestuursleden

Klopt uw hart met bestuurlijke ervaring voor het ongeboren leven? Word bestuurslid bij Schreeuw om Leven per 1 mei 2023. In verband met het verstrijken van de termijnen zoekt Schreeuw om Leven twee bezielde bestuursleden voor haar bestuur.

In december verscheen onze derde bijdrage, geschreven door @ArthurAlderl in een serie van drie in @om_sions_wil. D… https://t.co/umrvo0rADg   3 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!