Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

ANBI informatie

Stichting Schreeuw om Leven (opgericht in 1985)
Ruitersweg 35
1211 KT Hilversum
035-6244352
www.schreeuwomleven.nl
www.erishulp.nl

NL41 INGB 0000 0090 79
BIC: INGBNL2A
KvK 41189167
RSIN / fiscaal nummer: 007636684

Bestuursleden:
dhr. J.D. (Jan Dirk) van Nifterik (voorzitter)
dhr. H. (Henk) Versteeg (secretaris/penningmeester)
dhr. C.L. (Cor) van Dam (algemeen bestuurslid)
mw. J.D. (Jennifer) Honing - Südkamp (algemeen bestuurslid)
dhr. G.J. (Gert-Jan) van de Bovenkamp (algemeen bestuurslid)

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het vanuit Bijbelse grondslag beschermen van al het ongeboren en geboren menselijk leven.

Beleidsplan:
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door een media- en actiegerichte benadering:

  • het organiseren van bijeenkomsten en het houden van spreekbeurten;
  • het publiceren via eigen middelen, zoals nieuwsbrieven, e-mail en internet;
  • het benaderen van de pers en van politici via nieuwsberichten en door publieke acties, zoals de jaarlijkse Mars voor het Leven;
  • het netwerken met andere pro-life (gezinde) organisaties, zowel nationaal als internationaal;
  • het verlenen van hulp bij ongewenste zwangerschap en na een abortus door middel van de hulpverleningsafdeling Er is Hulp;
  • het promoten van het Bijbellezen en van gebed.

Beloningsbeleid:
Vrijwilligers werken op kantoor en in het hele land.
Er zijn 6,5 FTE in dienst.
De bestuursleden van Stichting Schreeuw om Leven ontvangen geen beloning. Wel komen zij in aanmerking voor vergoeding van werkelijk gemaakte kosten of voor - desgewenst - de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

Publicatieplicht Fondswervende instellingen:

Formulier 2021.pdf
Formulier 2020.pdf

Verslag van activiteiten:
Activiteiten 2021.pdf
Activiteiten 2020.pdf
Activiteiten 2019.pdf
Activiteiten 2018.pdf
Activiteiten 2017.pdf
Activiteiten 2016.pdf
Activiteiten 2015.pdf
Activiteiten 2014.pdf
Activiteiten 2013.pdf

Financiële verantwoording:
Jaarrekening 2021.pdf
Jaarrekening 2020.pdf
Jaarrekening 2019.pdf
Jaarrekening 2018.pdf
Jaarrekening 2017.pdf
Jaarrekening 2016.pdf
Jaarrekening 2015.pdf
Jaarrekening 2014.pdf
Jaarrekening 2013.pdf

Speerpunten:
Speerpunten 2022.pdf

Persbericht: Gebouw Schreeuw om Leven beklad met leuzen en mogelijke bedreiging anarchisten "Schreeuw om Leven heeā€¦ https://t.co/728fEYVCy4   32 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!