Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Euthanasiedossier

Euthanasie, wat is het wel en wat is het niet. Zijn er alternatieven en hoe ziet de (rechts)praktijk eruit? In de artikelen leest u meer daarover. Ook komt de invloed van marktwerking en media aan bod en zijn er persoonlijke verhalen rondom dit onderwerp. Meer artikelen volgen, mede afhankelijk van actuele ontwikkelingen. Hou voor updates deze site in de gaten of volg ons op facebook

 

Overigens gebruiken we het woord “euthanasie” hier als containerbegrip. Er wordt levensbeëindiging op verzoek mee bedoeld, maar het woord wordt breder gebruikt. Bijvoorbeeld voor hulp bij zelfdoding. Omdat we het in de volksmond over “euthanasiewet” hebben, kiezen we hier voor “euthanasiedossier”. Een aantal artikelen binnen dit dossier verschijnt als papieren brochure. Wilt u die ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw gegevens aan: info@schreeuwomleven.nl onder vermelding van Brochure Levenseinde.

 

Transhumanisme
13 november 2017

Transhumanisme

Op vrijdag 10 november 2017 hield het Platform Waarden en Normen een panel bijeenkomst. Het Platform Zorg voor Leven was hiervoor ook uitgenodigd. Alle deelnemers konden in een pitch van 3 minuten hun antwoord geven op de vraag “Een nieuw kabinet! En nu?”

Waar moeten we beginnen?
9 november 2017

Waar moeten we beginnen?

#MeToo heeft verstrekkende gevolgen. De seksuele revolutie uit de jaren 60 is volkomen doorgeschoten en heeft ontelbare slachtoffers gemaakt. Wij komen de gevolgen tegen tijdens onze gastlessen op scholen, jongerenavonden, bij verenigingen en in de hulpverlening.

Aborteren als mensenrecht
2 november 2017

Aborteren als mensenrecht

Momenteel is het VN-Mensenrechtencomité bezig met een herziening van artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, dat gaat over het recht op leven. Hiervoor stelde het comité in juli van dit jaar een concept General Comment op. Op 3 november is een beslissing genomen.

HORROR verhaal abortuspil
1 november 2017

HORROR verhaal abortuspil

Een vrouw vertelt haar verhaal over haar ervaring met de abortuspil bij CASA kliniek. Terecht dat deze chemische abortuspil niet bij de huisarts verkrijgbaar wordt!

Inderdaad goed om deze insteek te nemen! Los van elkaar maakt meer stuk dan je lief is https://t.co/kvR3RSC6Vu https://t.co/ktx3hMl0UI   9 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!