Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Ons verhaal

De beschermwaardigheid van het leven staat centraal bij Schreeuw om Leven, al vanaf de oprichting in 1985. De naam van onze stichting is geïnspireerd op de film The Silent Scream, die oprichters Bert en Willy Dorenbos gezien hadden. De wet afbreking zwangerschap was net in werking getreden en over euthanasiewetgeving was er volop debat. Schreeuw om Leven wilde zich er niet bij neerleggen en midden in de maatschappij een helder geluid laten horen. Dat deden we toen vooral met opvallende acties, die veel aandacht kregen in de media. In 1993 werd in Amsterdam de eerste Mars voor het Leven gehouden.

Sinds 2000 zijn we er met Er is hulp voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt. Door concrete hulp te bieden, proberen we de omstandigheden waardoor ze voor een abortus kiezen weg te nemen. Maar ook zijn we er voor vrouwen die juist worstelen met een post-abortustrauma.

Tot 2016 stond Schreeuw om Leven onder leiding van Bert Dorenbos. De confronterende acties die hij bedacht, trokken veel aandacht en bepaalden sterk het imago van de organisatie. Belangrijk is dat de boodschap overkomt, stelde hij. ‘Natuurlijk waren er grenzen. We gebruikten geen geweld. Maar we verzetten ons ertegen dat men abortus onder het tapijt wilde schuiven’. Met de komst van Kees van Helden als opvolger van Dorenbos kwam de nadruk meer te liggen op preventie en hulpverlening.

De laatste jaren ligt het aantal abortussen vrijwel constant rond de 30.000 per jaar, bij een afnemend aantal geboorten. Tegenover 1000 geboorten staan 169 abortussen, volgens cijfers over 2021. Voor ruim zeven op de tien Nederlanders is een abortus aanvaardbaar. Ook diverse medische en wetenschappelijke ontwikkelingen, waarbij embryo’s instrumenteel gebruikt worden, bedreigen het ongeboren leven.

Schreeuw om Leven legt zich bij deze ontwikkelingen nog altijd niet neer. Arthur Alderliesten, directeur sinds 2021: ‘We zijn ervan overtuigd dat het ongeboren leven vanaf het allereerste begin volwaardig leven is, en daarom beschermwaardig. In gehoorzaamheid aan de God van de Bijbel komen we op voor een menswaardige en hoopvolle toekomst voor moeder en kind. We werken aan een samenleving waarin abortus onnodig en ondenkbaar is. Graag voorkomen we dat ongeboren mensen gedood worden.’

In de maatschappij staan we in onze voorlichting en acties met overtuiging voor de waarde en de betekenis van het ongeboren leven, en zoeken we actief de dialoog. Met de jaarlijkse stille Mars voor het Leven blijven we aanwezig op straat. We zijn present bij abortusklinieken om vrouwen die een moeilijke beslissing moeten nemen bij te staan.

Met Er is hulp bieden we psychosociale en praktische hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Ook na een abortus zijn we er voor hen die ondersteuning en hulp nodig hebben. We willen daarbij Gods liefde voor het kwetsbare merkbaar laten zijn en waar mogelijk heling bieden in Christus naam.

 
Wetenschappelijk comité dringt aan op wijzigingen in belgische abortuswetgeving
20 september 2023

Wetenschappelijk comité dringt aan op wijzigingen in belgische abortuswetgeving

In oktober 2021 hebben de fractieleiders van de meerderheidspartijen van het Belgisch parlement een studie en evaluatie gevraagd aan de Belgische universiteiten over de praktijk en de wetgeving van de vrijwillige zwangerschapsafbreking. Daarvoor werd een wetenschappelijk comité opgericht dat in april haar aanbevelingen en conclusies publiceerde.

Marsch für das Leben in Berlijn
18 september 2023

Marsch für das Leben in Berlijn

Zaterdag 16 september werd in Berlijn de 19e Marsch für das Leben gehouden. Gelijktijdig vond dezelfde demonstratie voor het eerst plaats in Keulen. In totaal waren er 7.000 deelnemers aanwezig om op te komen voor het ongeboren leven. In beide steden waren tegendemonstraties.

Boek over zwangerschap en abortus: beschamend en eenzijdig
1 september 2023

Boek over zwangerschap en abortus: beschamend en eenzijdig

Trudy Dehue (1951) publiceerde dit voorjaar het boek ”Ei, foetus, baby. Een nieuwe geschiedenis van zwangerschap”. Het is een interessant boek voor wie zich, juist vanuit christelijk perspectief, bezighoudt met thema’s als onbedoelde zwangerschap, abortus en moederschap. In het Reformatorisch Dagblad van 1 september 2023 schreef Arthur Alderliesten, directeur van Schreeuw om leven, er een recensie over.

Blijf op de hoogte!