Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

In 2023 verscheen het boekje Recht op leven. Aanzet voor een bio-ethiek van het levensbegin, geschreven door Arthur Alderliesten.

Rond het levensbegin zijn er allerlei medische en wetenschappelijke ontwikkelingen die ethische vragen oproepen. De voornaamste daarvan cirkelen rond de status en de beschermwaardigheid van menselijk embryonaal leven in verhouding tot nieuwe biomedische technologieën, Arthur Alderliesten wil aan de hand van Bonhoeffers inspirerende concept van ‘natuurlijk leven’ een bijdrage leveren aan de bezinning op actuele bio-ethische ontwikkelingen rond het levensbegin. Alleen door Christus, als oorsprong, doel en wezen van het leven, kunnen wij de bestemming van het natuurlijke leven kennen. Het recht op leven is gegeven met het leven zelf. Verder gaat Alderliesten onder andere in op een waarschuwende vergelijking tussen de argumentatie rond de oude eugenetica van uit de Nazi-tijd en de huidige (eu)genetica van onze tijd.

Het boekje is te bestellen via de webshop van Schreeuw om leven.

Van dit boekje is een vereenvoudigde brochure uitgebracht. Download deze hier.


< Terug naar kennisbank overzicht