Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Aan allen die betrokken zijn bij de strijd voor het Leven

30-03-2020

Aan allen die betrokken zijn bij de strijd voor het Leven,

De afgelopen week heb ik verscheidene versies geschreven voor de brief bij deze nieuwe uitgave van Leef magazine. Echter de zeer snel veranderende situatie in ons land maakte dat ik een dag later een concept al niet meer geschikt achtte om mee te sturen. En misschien is deze brief al weer achterhaald als u hem leest.

Het klimaatdebat dat het nieuws maandenlang domineerde is in één keer naar de achtergrond verdwenen. Waar we op het ene moment als land en als wereld nog het idee hadden dat we de natuur kunnen sturen, worden we binnen enkele weken geconfronteerd met een virus dat alle zekerheden onder onze voeten wegvaagt. Gezondheid staat op de tocht, banen verdwijnen, financiële markten verdampen, inkomsten zijn onzeker geworden en niemand weet hoe de toekomst zal zijn. Of toch wel?

In de Bijbel lezen we over de weeën die over de aarde zullen gaan voordat de Heere Jezus terug komt (Mattheüs 24: 8). Oorlogen, het ene volk zal tegen het ander opstaan, aardbevingen, hongersnoden, besmettelijke ziekten zijn nog maar het begin.

Ook bij een zwangerschap spreken we over weeën als de bevalling aanstaande is. Ik heb ze zelf nooit gehad maar wel naast mijn vrouw gestaan. En samen keken Anne-Mieke en ik uit naar ons kindje dat we weldra in onze armen zouden houden. We waren gericht op wat komen ging.

Dat is de vraag die mij heel erg bezig houdt. Zijn we als land gericht op het ongemak van de weeën of zijn we gericht op wat komen gaat? De wederkomst van de Heere Jezus Christus? Dat is geen onzekerheid, maar zekerheid en, als het goed is, geen angst maar Troost!

We bidden in deze tijd voor alle mensen in nood die op welke wijze dan ook getroffen zijn door het Corona virus. We bidden ook voor de onbedoeld zwangere vrouwen, alle vrouwen die worstelen met een abortusverleden, alle medewerkers in abortuscentra en allen die het ‘recht’ op abortus zo fel verdedigen. Dat hun ogen gericht mogen worden op deze Troost.

Bid u met ons mee?

Kees en Anne-Mieke van Helden

Hartelijk dank voor het lezen van dit artikel!
Dank voor uw gebed en donatie!

 

terug naar het overzicht
Donderdagavond 9 februari spreekt @ArthurAlderl namens Schreeuw om Leven tijdens Jij Daar! Zijn bijdrage zal gaan o… https://t.co/Rd7J3UhRJL   1 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!