Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Thuisarts.nl benoemt nadelen curettage

01-04-2020

Curettage wordt nog altijd bij ongeveer 73,6 procent van de abortussen in Nederland gebruikt. Hierbij moet u denken aan de instrumentele abortus waarbij de baarmoederhals wordt opgerekt zodat het ongeboren kind kan worden gedood en verwijderd. Curettage wordt zowel bij abortus als bij miskraam gebruikt omdat het verwijderen van het kind nu eenmaal dezelfde procedure vraagt.

Als het om curettage bij een miskraam gaat, doet eigenlijk niemand schimmig over de  risico's die deze methode met zich meebrengt. Alleen door abortuscentra en zij die hen een warm hart toedragen wordt hierover gezwegen en ontkend. Dat wordt wederom duidelijk wanneer we kijken naar Thuisarts.nl, een platform dat onder meer door de Nederlanse Vereniging voor Obstetrie (NVOG) en Gynaecologie en het Nederlands Huisartsen Genootschap wordt ondersteund. Thuisarts.nl bespreekt op één van de webpaginas de voor- en nadelen van behandelmethoden na een miskraam.

Met name de verhoogde kans op vroeggeboorte springt eruit. Volgens Thuisarts.nl is er:

"meer kans dat bij een volgende zwangerschap de baby te vroeg geboren wordt. Na een curettage krijgt ongeveer 7 op de 100 vrouwen een vroeggeboorte vergeleken met 5 op de 100 vrouwen die geen curettage hebben gehad. Hoe vaker je een curettage krijgt, hoe groter de kans." [1]

Uiteraard is de uitvoering van een curettagebehandeling exact hetzelfde bij een abortus. Het AMC waarschuwde in 2015 al met de boodschap: "Liever niet Curetteren"[2] waarbij duidelijk werd gemaakt dat het ging om curettage na miskraam én abortus. De daaropvolgende aanpassing, het vooraf toedienen van cervicale priming, kan volgens de NVOG waarschijnlijk geen verhoogde kans op vroeggeboorte voorkomen.[3] Bovendien is het nog veel te vroeg om te weten wat de effecten hiervan zijn. Het is mogelijk dat er minder schade optreedt, maar nog steeds moet de baarmoedermond op tegennatuurlijke wijze worden geopend.

Thuisarts.nl schrijft ook over andere nadelen van een curettage:

“2 van de 100 vrouwen worden moeilijker zwanger door verklevingen in de baarmoeder. Dit heet het Asherman syndroom. Er kan dan een operatie nodig zijn om de verklevingen te verwijderen.”

Ook verklaart de website dat er kans is op veel bloedverlies, iets dat overigens ook speelt bij het alternatief: de abortuspil.

“Kans op veel bloedverlies. 2 van de 100 vrouwen heeft extra bloed nodig na de operatie (bloedtransfusie).”

Het moge duidelijk zijn dat de risico’s reëel zijn. Toch ontbreken al deze waarschuwingen op websites van abortuscentra. En dat terwijl bijna 75% van alle abortussen middels deze methode worden uitgevoerd.[4] Hoe kan dit? Zijn de risico’s voor de gezondheid van vrouwen ondergeschikt wanneer het een abortus betreft?

Daarom herhalen we onze oproep om vrouwen te informeren over de risico’s bij curettage. Denk aan het onderzoek van het AMC in 2015. Denk aan de vrouwen die in de toekomst nog graag een kind zouden willen. Zij hebben het recht om te weten dat een abortus ze onnodige risico’s geeft waar hun volgende kind mee te maken kan krijgen. Een moeder verdient een eerlijke kans om haar kind optimaal te beschermen tegen complicaties.

___________________________________________________
Zie ook:
Wie Misleidt Wie? - Een reactie op aantijgingen richting de pro-life beweging met informatie over gevolgen van abortus

 

Voetnoten

[4] Jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap, pagina 5.
Onder het kopje ‘Behandelwijze’ staat dat het aantal medicamenteuze abortusbehandelingen in dat jaar uitkwam op 8.165. Daarnaast betrof het 2.671 maal een instrumentele behandeling. Echter, de overgrote meerderheid (20.145) van de abortussen werd uitgevoerd middels een combinatie van een medicamenteuze en instrumentele behandeling. Dit betekent overigens niet dat er zowel curettage als een abortuspil is gebruikt, maar dat er voorafgaand aan de curettage een, medicinale, cervicale primer werd toegediend.

Hartelijk dank voor het lezen van dit artikel!
Dank voor uw gebed en donatie!

terug naar het overzicht

Blijf op de hoogte!