Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Vrijheid in Gebondenheid - een open brief aan premier Mark Rutte

22-04-2020

Vrijheid in Gebondenheid

Een open brief aan premier Mark Rutte

Geachte heer Rutte,

Morele dilemma’s, u weet er inmiddels alles van. Welk deel van de samenleving mag als eerste weer volledig terug naar de normale situatie, welke niet? Dat was gisteravond de boodschap die u ons bracht met de gezonde en optimistische ernst die u zo kenmerkt in deze unieke tijd. U leidt het volk met name tijdens die spaarzame persconferenties, want dat zijn de momenten waarop iedereen hoopvol de televisie aanzet en luistert. Ik moet zeggen, u doet dat met verve.

Gisteravond hebben we ook aandachtig geluisterd meneer Rutte. Mijn vrouw naast me op de bank, onze 9 weken oude baby op haar schoot. U vertelde veel en ik moet toegeven dat ik af en toe werd afgeleid door het slapende gelaat van mijn zoon. Wat er nu allemaal gebeurt, gaat volledig aan hem voorbij, dacht ik. Wat lijkt dat me heerlijk! Maar mijn gedachten dwaalden ook af naar zijn toekomst. Gaat deze pandemie ons nog jaren achtervolgen? Hoe moet deze nieuwe Nederlander dan zijn vleugels spreiden en de wereld in vliegen om mensen te ontmoeten? Hoe vaak zal deze jongen nog met zijn vader en moeder in “huisarrest” moeten zitten?

En toch kan het nodig zijn om ons mensenrecht, met name onze vrijheid van beweging, gedeeltelijk te blijven inleveren. Waarom? Zodat anderen kunnen leven. Indien wij, als relatief jong gezin, het virus krijgen dan overleven we het zeer waarschijnlijk. Maar het gaat om anderen. Die mogen wij niet besmetten omdat we toevallig geen zin hebben in een tijdelijke beperking van onze lichamelijke integriteit. Ja, dat heeft mogelijk mentale en lichamelijke problemen tot gevolg. Bij de één meer dan bij de ander. Maar dan nog zijn we het moreel aan elkaar verplicht om elkaars leven te beschermen. Dat is uw filosofie en daar sta ik achter.

Het woord offer speelt al weken door mijn hoofd. Want we maken grote offers met z’n allen. En dat doen we momenteel goed, merkte u op. We kunnen het dus toch! Sympathie hebben, een straatje om voor elkaar, afstand doen van bepaalde rechten die zo natuurlijk voor ons zijn. Net als u ben ik me bewust van het feit dat we dit samen deden, met zeventien miljoen helden!

En terwijl ik nog eens keek hoe mijn zoon zich in die heerlijke onwetendheid omdraaide, hoorde ik u in twee zinnen samenvatten wat ons dilemma is en wat de moreel juiste keuze moet zijn:

“De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Dat is in de kern het vraagstuk waar we voor staan”

  • Vrijheid en gezondheid.
  • Zelfbeschikking en behoud van leven.
  • Doen wat je wilt en het beschermen van andermans gezondheid.

Dat is waar het om gaat, meneer Rutte. Uw morele kompas werkt! Het lijkt vanzelfsprekend maar in onze samenleving, waarin zoveel draait om wat de maatschappij voor ons persoonlijk kan betekenen, is dat geen makkelijke boodschap. U gaat terug naar de kern, misschien zelfs terug in de tijd, naar oude normen en waarden. U liet ons zien dat het in een samenleving altijd neerkomt op wat je bereid bent voor een ander op te geven.

Maar ik heb ook een vraag, meneer Rutte. Want hoewel uw filosofie klopt, geldt dat nog niet altijd voor de Nederlandse wet. Er is een moreel dilemma dat precies andersom werd beslecht. Het is een wet die persoonlijke vrijheid juist nadrukkelijk boven de gezondheid van een ander mens plaatst. De wet waarop ik doel, staat het Nederlanders zelfs toe om andere mensen actief van het leven te beroven zodra deze het gevoel heeft dat haar lichamelijke integriteit net iets teveel wordt beperkt. Deze wet plaatst zelfs geen beperking op het laten doden van een ander mens omdat diegene niet voldoet aan de wensen van de ander, bijvoorbeeld doordat het een hazenlip heeft of van het “verkeerde” geslacht is.

Ik heb het natuurlijk over de zelfbeschikking die onze wet aan de vrouw geeft zodat het ongeboren leven in haar baarmoeder kan worden gedood door een “arts”. En voordat u deze brief weglegt, omdat u de vergelijking absurd vindt, wil ik benadrukken dat de abortusfilosofie waar de Nederlandse wet op werd gestoeld ook erkent dat de ongeborene een mens is met #mensenrechten. Veel mensen weten dit niet, maar kijkt u de wet er eens op na. Nergens staat dat het een klompje cellen is. Er staat juist dat het gaat om ‘ongeboren leven’.

En dat heeft een reden meneer #Rutte. Die reden is niet het compromis van een verdeelde Tweede Kamer in 1984. Die reden is dat de abortusfilosofie, die bekend werd gemaakt door Judith Thomson, nadrukkelijk stelt dat het ongeboren kind een mens is met mensenrechten.

Waarom zou een voorstander van #abortus dat doen, vraagt u? Omdat de pro-choice lobby in Amerika de discussie over het vraagstuk van menselijk leven begon te verliezen. Pro-choice werd in de jaren zeventig hard ingehaald door de embryologie, waardoor pro-life een wetenschappelijke troef in handen kreeg. Het bleek namelijk dat de bevruchting, biologisch gezien, het enige aanwijsbare moment is waarop individueel menselijk leven begint. Maar dankzij Thomson’s no-duty-to-sustain filosofie werd dat allemaal overbodige informatie. Want zelfs al zou het de belangrijkste persoon op aarde zijn, dan nog gaat het recht op zelfbeschikking vóór zijn of haar leven dat afhankelijk is van de vrijheidsbeperkingen die een ander zichzelf oplegt. Ook als de zwangerschap helemaal niet zo zwaar is.

Deze onwaarschijnlijke hypothese werd het raamwerk voor de abortuswet, zowel in Amerika als Nederland. Pro-life heeft altijd beweert dat het in de praktijk precies andersom zal zijn, mits we tegen die tijd nog een moreel kompas hebben tenminste. En dat blijkt er nog te zitten.

Meneer Rutte, een ongewenste zwangerschap kan mentaal en fysiek heel zwaar zijn. Maar het kan ook relatief moeiteloos voorbijgaan. De symptomen van uw maatregelen zijn wat dat betreft niet anders. Er kan geen andere conclusie zijn: het offer moet gemaakt worden. Dat vindt u, dat vinden de meeste Nederlanders.

Bescherm dan ook, op basis van datzelfde morele kompas, het ongeboren leven, meneer Rutte. Laat het nieuwe normaal resulteren in een nieuwe moraal voor Nederland. Wordt een pro-life man en zet de politiek samen met gelijkgestemden op z’n kop door te pleiten voor de vrijheid in gebondenheid waar uw liberale partij altijd voor heeft gestaan. Misschien kunt u Charlotte Lockefeer, een pro-lifer uit uw eigen VVD gelederen, vragen om de eerste steunbetuiging.

Met vriendelijke groet,
Chris Develing
communicatiemedewerker Schreeuw om Leven

Hartelijk dank voor het lezen van dit artikel!
Dank voor uw gebed en donatie!

 

terug naar het overzicht
Donderdagavond 9 februari spreekt @ArthurAlderl namens Schreeuw om Leven tijdens Jij Daar! Zijn bijdrage zal gaan o… https://t.co/Rd7J3UhRJL   1 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!