Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

PERSBERICHT: Ter nagedachtenis van één miljoen doden: Avondwakes bij Abortuscentra door heel Nederland

18-12-2020

Op 18 december 1980 stemde de Tweede Kamer voor de huidige Abortuswet (Wafz). Met slechts één stem verschil werd er gekozen voor deze wet, waarin staat dat vrouwen alleen in noodgevallen een behandeling kunnen krijgen die het ongeboren kind doodt.

Vrijwel direct werd duidelijk dat er geen grenzen zijn aan de redenen voor abortus, met de financiele reden als grote nummer één. Het jaarlijkse aantal abortussen bleef al snel stabiel rond de 30.000 per jaar. Dat betekent dat er vandaag, 40 jaar later, ruim één miljoen Nederlandse kinderen niet geboren konden worden vanwege de keuze van een ander. Veruit de meesten van hen waren kerngezond.

Daarom heeft stichting Schreeuw om Leven op 18 december 2020 vreedzame avondwakes gehouden bij abortuscentra in heel Nederland. Hun dood mag niet voor niets zijn en hun levens verdienen het om te worden benoemd. Schreeuw om Leven stond, in de vorm van een aantal medewerkers en vrijwilligers, stil bij het lot van de kinderen die op die dag in 1980 zijn bezegeld.

Ongeboren kinderen zijn mensen

De reden dat wij ongeboren kinderen zo noemen is omdat het wetenschappelijk vaststaat dat ongeborenen mensen zijn. Zij behoren tot het menselijk ras. Hierover is geen discussie mogelijk. De discussie kan enkel gaan over de vraag of deze mensen ook mensenrechten hebben die het recht op zelfbeschikking overstijgen. Echter, termen als "vruchtje", "foetaal weefsel", "zwangerschapsproduct", of "parasiet", zoals de pro-choice beweging graag gebruikt, zijn niet wetenschappelijk te onderbouwen en een dehumanisering van het unieke menselijke wezen waar het om gaat. Daarom behoort de discussie niet te gaan over vrouwenrechten, want daar zijn wij voor, maar over de vraag: "Wat is het ongeborene en welke rechten heeft het?" Al het andere is afleiding en leidt tot framing.

Maak het abortusdebat weer zuiver

We roepen de landelijke en lokale media op om deze en andere afleidingen binnen het abortusdebat te verwijderen door in hun verslaggeving en dialogen vooral dit ethische dilemma aandacht te geven, aangezien het de reden is dat de pro-life beweging wereldwijd in het leven is geroepen.

Demonstraties bij abortuscentra

Ook de reguliere wakes, die overdag plaatsvinden, worden momenteel door veel media eenzijdig behandeld, zonder hoor- en wederhoor, waardoor abortuscentra en activisten vrij spel krijgen om een "dossier" op te bouwen binnen de publieke opninie. Waar zijn de interviews met Schreeuw om Leven waarin kan worden getuigd van de geredde kinderen? Wie ondervraagt ons over onze werkwijze? Welke journalist onderzoekt de feitelijke bewijzen voor de beweringen dat er voortdurend wordt geintimideerd door pro-lifers, in plaats van het steeds herhalen van met name één anekdote van iemand die werkt bij een feministische organisatie?

Doel

Schreeuw om Leven hoopt met deze avondwakes aandacht te hebben kunnen geven aan het leed achter abortus, waarbij is gezongen, overdacht en is gebeden voor abortuscentramedewerkers, vrouwen die abortus overwegen of al hebben ondergaan en voor (gestorven) ongeboren kinderen wereldwijd.

De avondwakes zijn gehouden in de buurt van de abortuscentra in de woonplaatsen:
Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Groningen, Heemstede, Rotterdam, Utrecht, Zwolle
Met vriendelijke groet,
Schreeuw om Leven

Voor de pers

 

Mediaverzoeken kunnen worden gestuurd naar:

info@schreeuwomleven.nl

Hieronder treft u een aantal foto's van de avondwakes aan

terug naar het overzicht

Blijf op de hoogte!