Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Nieuwe abortuscijfers: stijging op vrijwel alle fronten

11-04-2021

Eind maart werd de jaarlijkse rapportage Wet afbreking zwangerschap bekendgemaakt. De overheid loopt hierin altijd twee jaar achter, waardoor we nu pas inzicht kregen in de situatie van 2019. Helaas constateren we opnieuw forse stijgingen. 

 

In 2019 kwam het totale aantal abortussen uit op 32.233. Dat is een forse stijging van 1.231 die zelfs nog wordt gedempt dankzij het afnemende aantal abortussen van vrouwen uit het buitenland. De stijging onder vrouwen in Nederland is namelijk nog schrijnender: 1.329.

 

Abortuscijfer & Ratio

 

Daarmee ligt het voor de hand dat ook de inzicht gevende cijfers meestijgen. Het abortuscijfer, aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen tussen de 15 en 45 jaar oud, stijgt dit jaar naar 9,1. De abortusratio betreft het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 levendgeborenen en stijgt van 164 naar 170,6! Nog maar twee jaar geleden stond dit op 159. De verhouding tussen geboorte en ongeboren kindersterfte heeft onder meer negatieve gevolgen voor de vergrijzing van ons land.

 

Prenatale diagnose

 

Over de hele linie werden er 1.692 abortussen gepleegd op basis van een prenatale diagnose. Dit is een forse stijging van maar liefst 481 ten opzichte van 2019. Dit gebeurde vooral in ziekenhuizen, hetgeen korte metten maakt met de fabel dat allerlei vrouwen bij abortuscentra worden aangesproken terwijl ze een gewenste zwangerschap komen afbreken. Welke abortussen in het eerste en tweede trimester vielen, kunnen de onderzoekers niet zeggen omdat dit niet wordt bijgehouden.

 

Eerste en tweede trimester

 

De stijging is vooral zichtbaar in het aantal abortussen tot 13 weken. Met een stijging van 1.453 komt dat subtotaal op 27.008. Abortus tot 24 weken daalde met 222 naar 5.225. Dit cijfer ligt traditioneel veel hoger dan alle abortussen op basis van een prenatale diagnose. Toch beweren abortusvoorstanders vaak dat de latere abortussen bijna altijd gaat om gewenste zwangerschappen na prenatale diagnose. Dit is statistisch gezien onmogelijk, zelfs als we uitsluitend kijken naar abortus vanaf week 19.

 

Tieners

 

Bijzonder slecht nieuws ook bij tienerabortussen. Sinds 2002 vertoonde deze categorie een daling, maar in 2019 steeg het met 133 meer dan vorig jaar naar 2.653 abortussen. 

 

Complicaties 

 

Complicaties bleven wel stabiel, met 2,22% van alle abortussen. Dit is opvallend, omdat het aantal abortussen middels de abortuspil sinds 2018 met 685 is gedaald. Voorstanders van de abortuspil melden vaak dat dit het aantal complicaties zou doen dalen. Volgens die redenering zou het in 2019 gestegen moeten zijn. Maar in 2018 gingen 1 op de 47 abortussen gepaard met complicaties, terwijl dit voor 2019 1 op de 45 betreft.

 

Gebed

 

Gebed is nodig voor deze vrouwen, voor de toekomst van ons land, voor de effectiviteit van de Pro-Life beweging en voor de kinderen die nu nog een kans hebben op leven. Bidt u met ons mee?

terug naar het overzicht
Persbericht: Gebouw Schreeuw om Leven beklad met leuzen en mogelijke bedreiging anarchisten "Schreeuw om Leven heeā€¦ https://t.co/728fEYVCy4   32 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!