Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor het ongeboren leven?

15-12-2021

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor het ongeboren leven?

Na 274 dagen onderhandelen ligt er dan eindelijk een regeerakkoord van kabinet Rutte IV. Wat zijn de gevolgen voor het ongeboren leven? Schreeuw om Leven zet een aantal zaken voor u op een rij.

Hoopvol

De aanstaande regering heeft het voornemen haar inzicht te verbeteren inzake de keuze voor abortus. Op die manier wil zij, samen met maatschappelijke organisaties, passende voorlichting en ondersteuning bieden, waardoor het aantal ongewenste dan wel onbedoelde zwangerschappen en (herhaalde) abortussen verminderd kunnen worden. Dat is een hoopvolle lijn die de coalitie inzet. Schreeuw om Leven is, mede op basis van inzichten vanuit onze eigen hulpverlening (Er is Hulp), van mening dat het juiste beleid jaarlijks duizenden vrouwen kan helpen om perspectief te zien en daardoor niet te kiezen voor een abortus.

Ook is het hoopvol dat er onder Rutte-IV geen nieuwe wetten zullen worden uitgevaardigd die ertoe leiden dat onderzoekers puur voor onderzoeksdoeleinden embryo's mogen kweken.

Bezorgd

Meerdere keren wordt in het regeerakkoord gesproken over ‘abortuszorg’. Er zou sprake zijn van zorg voor de vrouw rondom abortus, maar abortus kan niet gezien worden als een normale (medische) handeling. De term ‘abortuszorg’ tendeert wel in die richting. Het is echter niet voor niets dat abortus onder het wetboek van strafrecht valt. Daarnaast is het de route geworden een aantal initiatief wetsvoorstellen over te laten aan de persoonlijke stemming van Tweede Kamerleden.

Arthur Alderliesten, directeur Schreeuw om Leven: “Strategisch is dat slim in het kader van het regeerakkoord, maar het is te voorzien dat de komende periode waarschijnlijk de abortuspil verstrekt gaat worden via de huisarts en de beraadtermijn komt te vervallen. Dat zou slecht nieuws zijn en lijkt bovendien tegenstrijdig met het voornemen om het aantal abortussen te verminderen. Dergelijke plannen zouden bijdragen aan de normalisering van abortus en dat baart me zorgen. Zo wordt  er ook gesproken over ‘Integrale benadering voor zwangerschap, abortuszorg en geboorte’. Dit draagt allemaal bij aan de beeldvorming van de normaliteit van abortus. Dat is het echter niet. Abortus provocatus hoort niet in dit rijtje thuis. Het is niet alleen ingrijpend voor de vrouw, er wordt ook menselijk leven afgebroken.”

De verschuivingen ten aanzien van (de evaluatie van) de embryowet zijn terughoudend, maar tenderen niettemin richting verruiming. Zo wil men bijvoorbeeld langer met een embryo kunnen onderzoeken dan de huidige toegestane 14 dagen. Dit betekent een toenemend conflict met de beschermwaardigheid van (embryonaal) menselijk leven.

Benieuwd

Het regeerakkoord geeft richting en visie op hoofdlijnen en maakt benieuwd naar de verdere uitwerking. Het verbeteren van nazorg aan vrouwen die kiezen voor zwangerschapsafbreking, het afstaan van een kind ter adoptie, pleegzorg of bevallen onder geheimhouding zijn op papier mooie punten, maar het ‘hoe’ ligt grotendeels nog open. Schreeuw om Leven denkt graag mee aan deze verdere invulling.

terug naar het overzicht
Nieuwe ontwikkelingen bedreigen het ongeboren leven. Zoals het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoe… https://t.co/OHGA7w7v03   4 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!