Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Schreeuw om Leven presenteert haar activiteitenverslag en jaarrekening: zeker 50 kinderen gered in 2021!

28-06-2022

PERSBERICHT

Voor Schreeuw om Leven is er veel reden om in dankbaarheid terug te zien op 2021. Zeker vijftig ongeboren levens zijn gered en ruim 200 vrouwen zijn geholpen. Het jaar financieel afgesloten met een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast is in 2021 de directie weer bemenst en keert er weer rust terug in de organisatie.

Via hulpverleningsafdeling ‘Er is hulp’ zijn ruim 200 vrouwen geholpen. Het gaat hierbij om 57 ‘postabortus-trajecten’ en 149 vrouwen die contact zochten vanwege een onbedoelde zwangerschap. 48 vrouwen (37%) hebben uiteindelijk gekozen voor hun kindje en niet voor een abortus. Omdat ook redelijk veel vrouwen plotseling het contact verbreken (34%) zou dit aantal in werkelijkheid hoger kunnen liggen. Ook hebben 29 vrouwen contact gezocht voor de AbortusPilRemmer (APR). Van twee vrouwen is bekend dat het hun zwangerschap in tact heeft gehouden. Ook hebben vrouwen afgezien van een abortus- wanneer wakers bij de abortusklinieken hen wezen op andere mogelijkheden dan de afbreking van hun zwangerschap en daarmee van het ongeboren leven dat zij in zich droegen.

Financieel gezien bleven de inkomsten in 2021 aanvankelijk achter op het voorgaande jaar. Maar door de grote betrokkenheid van de achterban hebben extra fondsenwervende inspanningen ertoe geleid dat met een resultaat van bijna € 900.000 er een lichte stijging is gerealiseerd ten opzichte van 2020. Dat is een stevige steun in de rug van de christelijke prolife-organisatie die daarmee in staat is haar activiteiten met passie en bewogenheid voort te zetten.

Na het ad interimdirecteurschap van Ed van Hell is per 1 oktober 2021 Arthur Alderliesten aangetreden als nieuwe directeur. Een onrustige periode lijkt hiermee afgesloten en de blik kan op de toekomst worden gericht. En dat is nodig. Alderliesten: “De cijfers tonen aan dat ons werk betekenis heeft en effectief is. Ik ben dankbaar voor de gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers. Zij maken, menselijkerwijs gesproken, het verschil tussen leven en dood. Dat blijft noodzakelijk. In antwoord op de goddelijke opdracht om het leven te beschermen en lief te hebben we een grote verantwoordelijkheid om vrouwen te blijven helpen, op te komen voor het ongeboren levens en zo te werken aan een cultuur waarin abortus ondenkbaar en onnodig is. En laten we daarbij niet vergeten dat er allerlei ontwikkelingen zoals embryokweek ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek een enorme bedreiging vormen voor het ongeboren leven. Er is nog veel werk te verzetten.”

Klik hier om de jaarrekening en het activiteitenverslag in te zien.

Met vriendelijke groet,

Arthur Alderliesten
Directeur

terug naar het overzicht
Cijfers #abortus over 2021 zijn bekend. Aantal abortussen licht gedaald. Meeste abortussen vinden nu plaats bij vro‚Ķ https://t.co/b1Ls2nwNUg   2 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!