Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Schreeuw om Leven helpt kerken om abortus en onbedoelde zwangerschap bespreekbaar te maken

07-10-2022

Schreeuw om Leven brengt een gemeenteschets uit over ongeboren leven, onbedoelde zwangerschap en abortus. Door als gemeente te luisteren naar de Bijbel en elkaar hoopt de stichting het gesprek hierover binnen de kerk te stimuleren. Kerkelijke gemeenten worden opgeroepen de hiervoor ontwikkelde gemeenteschets te benutten tijdens de Week van het Leven.

Onbedoelde zwangerschap en abortus zijn thema’s die het verdienen om binnen de kerken besproken te worden. De thema’s die actueler zijn dan ooit. Daarom heeft Schreeuw om Leven een gemeenteschets ontwikkeld die handvaten biedt om binnen de kerkelijke gemeente hierover het gesprek te voeren. Er zijn verwerkingen ontwikkeld voor de diverse geledingen van de kerk. Het werkboek opent met een preekschets over Psalm 139. Verder bevat de schets boeiende Bijbelvertellingen en leerzame verwerkingen voor mannen- en vrouwenverenigingen, catechisatie, JV, jeugdclubs tot en met de jongste kinderen van de gemeente. Vragen die aan de orde komen gaan over onze omgang als christenen met het ongeboren leven. Waar staan we eigenlijk voor en waarom vinden we dat zo belangrijk? Wat zegt de Bijbel? Hoe nemen wij persoonlijk, maar ook als kerk, onze positie in te midden van een wereld die ook wat betreft deze thema’s steeds verder polariseert? En dichter bij huis: wat als het ineens de eigen gemeente treft? Hoe gaan we er dan mee om?

Arthur Alderliesten, directeur van Schreeuw om Leven: “De grondtoon van de schets is de verwondering voor de schoonheid van het ongeboren leven, zoals God dat schenkt aan verantwoordelijke mensen. Thema’s als onbedoelde zwangerschap en abortus tonen ons de gebrokenheid van het leven. De gemeenteschets helpt om te bespreken hoe je enerzijds het kwaad afwijst, maar ook hoe je er als gemeente kunt zijn voor vrouwen rond een onbedoelde zwangerschap of na een abortus. De kerk als veilige haven is geen optie, maar een goddelijke opdracht tot barmhartigheid.”

Schreeuw om Leven daagt de kerken uit om aan de slag te gaan met deze thema’s. Dit kan heel mooi binnen de Week van het Leven, van D.V. 5 tot en met 12 november, maar natuurlijk ook daarbuiten.

Het werkboek kan worden gedownload op de site van Schreeuw om Leven, maar ook kosteloos worden aangevraagd via www.schreeuwomleven.nl/gemeenteschets.

terug naar het overzicht

Blijf op de hoogte!