Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Schreeuw om Leven zoekt twee bestuursleden

29-12-2022

In verband met het verstrijken van de termijnen zoekt Schreeuw om Leven twee bezielde bestuursleden voor haar bestuur. Het bestuur stelt de strategische plannen vast en draagt zorg voor het goed functioneren van de directeur.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij onder meer belijdend en actief christen zijn, de visie en missie van de stichting onderschrijven, algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring hebben, een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kunnen bewaren en het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.

Gezien de huidige samenstelling is het bestuur met name op zoek naar kandidaten met kennis en ervaring binnen een of meer van de volgende domeinen:

  • Medische ethiek vanuit christelijke perspectief
  • Communicatie, media & PR
  • Fondsenwerving
  • Automatisering & ICT

Vind hier een uitgebreide profielschets.

Meer informatie is verkrijgbaarbij de Cor van Dam (clvandam@online.nl, 06 11 32 52 14).

Kandidaten die zich aangesproken weten, worden uitgenodigd uiterlijk 15 januari hun CV met motivatiebrief te sturen naar Cor van Dam (clvandam@online.nl).

terug naar het overzicht
In december verscheen onze derde bijdrage, geschreven door @ArthurAlderl in een serie van drie in @om_sions_wil. D… https://t.co/umrvo0rADg   3 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!