Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Aantal abortussen over 2022 schrikbarend gestegen

Geplaatst op 12 oktober 2023 in Nieuws.

In 2022 is het aantal abortussen schrikbarend toegenomen. Dat blijkt uit “Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap (Wafz)” die is gepubliceerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Een verklaring voor de stijging van bijna 15% ten opzichte van 2021 is er niet, maar moet er wel komen.

Cijfers

Het aantal zwangerschapsafbrekingen lag in 2022 op 35.606. Dat is bijna 15% meer dan het voorgaande jaar, 2021. Dit blijkt uit “Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap (Wafz)” die donderdag 12 oktober is gepubliceerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De stijging is generiek. Het aantal abortussen nam bij alle leeftijdscategorieën vrijwel gelijk toe, net als het aantal afbrekingen bij buitenlandse vrouwen en onder tieners.

Net als over 2021 vonden de meeste zwangerschapsafbrekingen plaats bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar (23%).

Internationaal

Nederland staat niet geïsoleerd met het stijgende aantal abortussen. Bij ons omringende landen waarvan recente cijfers bekend zijn, is hetzelfde waar te nemen. Zo is er in Duitsland sprake van een toename van bijna 10%, in Frankrijk 8% en het Verenigd Koninkrijk 17%.

Verklaring

De jaarrapportage van het IGJ geeft geen verklaring voor de zorgelijke stijging. Het is wettelijk vastgelegd dat de gegevens die IGJ over dit onderwerp ontvangt van abortusklinieken en ziekenhuizen, zich niet lenen voor het leggen van verbanden. Zo wordt voorkomen dat te herleiden is dat een vrouw in een bepaalde kliniek een abortus heeft gehad. Hierdoor is een verklaring op grond van deze data niet mogelijk.

Onderzoek

Een toename van bijna 15% leidt tot vragen naar verklarende factoren. In 1986 was er voor het laatst sprake van een vergelijkbaar aantal. Jarenlang is, ook vanuit de overheid, ingezet op het verminderen van het aantal abortussen. Wat verklaart dan deze vrij plotseling, forse stijging? Zijn er Europese ontwikkelingen die bijdragen aan de stijging van het aantal abortussen in meerdere (West-Europese) landen? Dit vereist nader onderzoek, zodat met de resultaten in de hand kan worden gewerkt richting een samenleving waarin abortus onnodig en ondenkbaar is.