Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Landelijk verbod op demonstraties bij abortusklinieken? Schreeuw om leven reageert

Geplaatst op 19 mei 2022 in Nieuws.

Afgelopen woensdag meldde 1Vandaag dat PvdA en GroenLinks een landelijk demonstratieverbod willen bij abortusklinieken. De wens voor een landelijk demonstratieverbod is niet nieuw. Het is al diverse keren besproken tijdens het ministerschap van Hugo de Jonge. In een brief aan de Tweede Kamer van 11 juni 2019 schrijft hij: ‘Gemeenten geven ook aan dat er de afgelopen jaren weinig klachten of incidenten bij hen en bij de politie gemeld zijn rondom demonstraties bij abortusklinieken.’ Ook heeft hij er bij herhaling op gewezen, onder meer in zijn brief van 12 mei 2020, dat de huidige wetgeving voldoende ruimte biedt aan de lokale gemeenten. Daarnaast geeft hij aan dat wanneer abortusklinieken onrechtmatige hinder ervaren of onrechtmatige schade vermoeden, zij een civiele procedure kunnen starten. Het strafrecht zou zijns inziens voldoende mogelijkheden bieden om tegen eventuele uitwassen op te treden.

Het is ons niet bekend of een dergelijke procedure is gestart. Dat zou de vraag richting de abortusklinieken rechtvaardigen naar de feitelijke waargenomen hinder. Minister Ernst Kuipers heeft in een tweet aangegeven intimidatie onacceptabel te vinden en daarom graag in gesprek te gaan met de abortusklinieken. Schreeuw om leven heeft de minister kenbaar gemaakt dat het zinvol is om dan in elk geval ook met Schreeuw om leven in gesprek te komen. Uiteraard stelt de stichting zich hiervoor ter beschikking.

Wat onze presentie grond van het demonstratierecht bij de klinieken betreft, willen we benadrukken dat wij als Schreeuw om leven present zijn met volledig respect voor de vrouw. De onder andere door Benschop in de uitzending van 1Vandaag geuite beschuldigingen over ‘intimidatie’ van vrouwen door onze mensen bij de abortusklinieken zijn stemmingmakerij en in feite (om de zaken te benoemen zoals ze zijn): ’valse beschuldigingen’. Daarvan getuigt het genoemde citaat van de vorige minister van VWS.

Bovendien hebben wij ook respect voor het ongeboren leven. Het is onze drijfveer om het afbreken van onschuldig, kwetsbaar ongeboren leven te voorkomen. Daartoe heiligt het doel beslist niet alle middelen. Wel wijzen we vrouwen er graag op dat er allerlei vormen van hulp zijn waardoor soms heel praktische problemen opgelost kunnen worden.