Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Abortuscijfers 2021

Geplaatst op 28 september 2022 in Nieuws.

Het aantal abortussen is in 2021 licht gedaald. De meeste abortussen vinden nu plaats bij vrouwen in de leeftijdscategorie 30-34 jaar. Ook is er een opmerkelijke toename in het aantal zwangerschapsafbreking op grond van prenatale screening.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd brengt jaarlijks een rapportage uit over de wet afbreking zwangerschap. In de rapportage over 2021 valt een aantal dingen op. Mooie, maar ook zorgelijke ontwikkelingen.

Het is verheugend dat het totaal aantal abortussen in Nederland met 1% is gedaald van 31.364 naar 31.049. Het aantal abortussen onder Poolse vrouwen is meer dan verdubbeld, vermoedelijk door de strengere wetgeving in Polen. Ook is de abortusratio gedaald: 169,2 naar 156,5. Dit cijfer drukt het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 levendgeborenen uit. De daling is een trendbreuk die hoogstwaarschijnlijk meer wordt verklaard door het hoge aantal geboorten in 2021 dan de lichte daling van het aantal abortussen.

Opmerkelijk en nieuw ten opzicht van voorgaande jaren is dat de meeste abortussen plaatsvinden bij vrouwen in de leeftijdscategorie 30-34 jaar. Weliswaar stijgt de laatste jaren de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kindje krijgen, maar dat verklaart nog niet waarom vrouwen in deze leeftijdscategorie voor een abortus kiezen. De meest voorkomende redenen voor een abortus zijn financiën, geen kinderwens en geen geschikte woonruimte. Als het aannemelijk is dat deze redenen in de leeftijd van 30-34 een minder grote rol spelen, wat verklaart dit cijfer dan? Welke levensverhalen gaan schuil achter deze cijfers? Verhalen van zelfbeschikking of speelt er meer aan ellende?

Het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners onder de 15 jaar is in 2021 toegenomen van 58 tot 101, een toename van maar liefst 74%! Deze zorgelijke ontwikkeling verdient diepergaand onderzoek. Wat speelt hier en hoe is dit te keren?

Ook is het aantal zwangerschapsafbreking op basis van resultaten van prenatale diagnostiek gestegen met ruim 50% van 7,0% naar 10,6%. Prenatale diagnostiek is het opsporen van aangeboren of erfelijke afwijkingen bij het ongeboren kind, dat onder meer plaatsvindt middels echo’s. Arthur Alderliesten, directeur Schreeuw om leven: “is dit het effect van de invoering van de 13-wekenecho in 2021 en eerder de NIP-test? Zien we hier het begin van de gevreesde tendens dat geïntensiveerde prenatale screening leidt tot meer abortussen? Dat zou aangrijpend zijn. Allereerst vanwege de moeilijke, medisch-ethisch complexe situaties die hier kunnen spelen. Maar ook omdat dit cijfer kan zeggen dat we in Nederland steeds minder goed kunnen omgaan met lijden en medische gebreken. Maar moeten we het leven daarom dan maar elimineren? Een zorgelijke ontwikkeling die nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. En vraagt om een werkelijke inclusieve samenleving waarin we er juist voor elkaar willen zijn, wat je ook mankeert.”

Lees hier de gehele rapportage van de Inspectie Gezondsheidszorg en Jeugd