Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Schreeuw om leven respectvol present bij abortuscentra

Geplaatst op 21 april 2022 in Nieuws.

Vandaag berichtten NOS en RTV Utrecht over een nieuwe stichting die “buddy’s” met vrouwen wil gaan meesturen naar een afspraak bij het abortuscentrum in Utrecht. Dit zou nodig zijn vanwege de problemen met prolifedemonstranten voor de deur. Schreeuw om leven heeft kennis genomen van de artikelen en meent dat er onjuistheden in staan. Verzoeken tot rectificatie zijn inmiddels ingediend bij de desbestreffende (hoofd)redacties.

“Luidkeels demonstreren”

Schreeuw om leven wordt als enige stichting genoemd en wij constateerden daarbij een aantal fouten in de berichtgeving. Zo wordt er gesteld dat er soms luidkeels wordt gedemonstreerd door de mensen van Schreeuw om leven. Ten eerste staat er al maanden nog maar één waakster namens Schreeuw om leven. Ten tweede staat er in onze richtlijnen dat er niets geroepen of geschreeuwd wordt. Het waken is een demonstratie waarbij gebeden wordt, materialen worden aangereikt en gesproken wordt met voorbijgangers die daarvoor open staan. Hiermee demonstreren we tegen de abortuspraktijken in Nederland en wijzen we vrouwen en gezinnen met een abortuswens op alternatieve hulpverlening.

Natuurlijk is nooit helemaal uit te sluiten dat een vrijwilliger van Schreeuw om leven iets geroepen of zelfs geschreeuwd heeft. Wanneer dit zou zijn vastgesteld zitten daar uiteraard gevolgen aan voor de vrijwilliger, zoals een stevig gesprek of zelfs het beëindigen van de samenwerking. Echter, dit is nog nooit voorgekomen. Navraag bij de enige waakster in Utrecht namens Schreeuw om leven heeft tevens bevestigd dat er hiervan geen sprake kan zijn geweest. Onze mensen zijn gemakkelijk te herkennen aan de naamkaartjes die zij hebben gekregen.

“Moordenaar”

Beide berichten staven de aantijging, dat het er soms hard aan toe gaat bij deze demonstraties van Schreeuw om leven, met een anekdote uit 2019 uit Den Haag. Eva de Goeij, activiste namens De Bovengrondse wordt sinds die tijd regelmatig gevraagd om haar anekdote te delen. Zo tijdens haar optreden in een recent televisieprogramma, waar zij werd gepresenteerd als boze burger. Schreeuw om leven betreurt het nog steeds dat deze vrouw dit heeft moeten meemaken. Nooit is echter vast komen te staan dat dit iemand van Schreeuw om leven betrof. Sterker nog, het is zelfs niet duidelijk dat het een demonstrant was en zo ja van welke organisatie. Sinds de eerste keer dat deze anekdote werd gebruikt, heeft Schreeuw om leven laten weten zich niet te herkennen in een dergelijke uiting, omdat het geenszins onderdeel uitmaakt van onze richtlijnen. Ook selecteren we vrijwilligers juist op kwaliteiten die verre staan van dit soort verordelende kanonnades. Het strookt ook niet met onze hulpverlening in Hilversum, waar vrouwen en gezinnen zowel voor als na een abortus worden geholpen met psychosociale problematiek.

Bord met daarop een volgroeid embryo

Ook het voorbeeld van een afbeelding in de handen van een demonstrant met daarop een volgroeid embryo past niet bij onze materialen of werkwijze.

Hoor- en wederhoor

Ondanks de verschillen met onze werkwijze wordt de naam van Schreeuw om leven genoemd als de vermeende gebruiker van dit soort middelen. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat er geen hoor- en wederhoor is toegepast door beide redacties. Hoewel wij dit vaker hebben gemerkt en aangekaart, blijft dit een punt van zorg richting menig seculier mediaplatform.

Op 21 april 2022 heeft Schreeuw om leven D.V. reageren in het programma Uitgelicht van Family7. U kunt het interview bekijken via deze link.

Update: NOS en RTV Utrecht hebben de berichten aangepast door de naam van Schreeuw om leven te verwijderen.