Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Over Schreeuw om leven

Schreeuw om leven is een christelijke pro life organisatie die zich al sinds haar oprichting in 1985 inzet voor een menswaardige en hoopvolle toekomst voor moeder en kind. We geloven dat elk leven waardevol is. Daarom streven we naar een samenleving waarin abortus onnodig en ondenkbaar is.

We willen voorkomen dat ongeboren leven gedood wordt. Daarom bieden we psychosociale en praktische hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Ook na een abortus zijn we er voor hen die ondersteuning en hulp nodig hebben. We willen Gods liefde voor het kwetsbare merkbaar laten zijn, en waar mogelijk heling bieden in Christus’ naam.

Werkwijze

We bieden een breed scala aan hulpverlening aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Deze hulpverlening is gratis en anoniem. We bieden onder meer:

  • Informatie over zwangerschap, abortus en adoptie
  • Begeleiding en ondersteuning bij de keuze
  • Hulp en opvang aan moeder en kind
  • Nazorg aan vrouwen die een abortus hebben ondergaan

Dialoog en kennisdeling

We zijn ervan overtuigd dat de dialoog de sleutel is tot een verandering in het abortusdebat. Daarom zoeken we actief de dialoog met alle betrokkenen, waaronder politici, maatschappelijke organisaties en het publiek. We willen laten zien dat er ook andere mogelijkheden zijn dan abortus.