Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Wie zijn wij?

Over Schreeuw om Leven

De visie van Schreeuw om Leven

Schreeuw om Leven wil gehoorzaam zijn aan God: de Vader, de Heere Jezus Christus en de Heilige Geest. De liefde van Christus drijft ons, trouw aan de waarheid normeert ons denken en handelen. In de Bijbel lezen we dat het leven door God geschonken is. Daarom geloven we dat het ongeboren leven vanaf het allereerste begin volwaardig mens is, en beschermwaardig. Elk kind heeft het recht om geboren te worden en een toekomst te krijgen. Dat God het leven schenkt, geeft betekenis aan het mens-zijn en maakt ons verantwoordelijk. We willen helend en verbindend present zijn en laten ons leiden door liefde, waarheid en integriteit.

De missie van Schreeuw om Leven

Schreeuw om Leven zet zich in voor een menswaardige en hoopvolle toekomst voor moeder en kind, en streeft naar een samenleving waarin abortus onnodig en ondenkbaar is. We willen voorkomen dat ongeboren leven gedood wordt. We bieden psychosociale en praktische hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Ook na een abortus zijn we er voor hen die ondersteuning en hulp nodig hebben. We willen Gods liefde voor het kwetsbare merkbaar laten zijn, en waar mogelijk heling bieden in Christus’ naam. In de beïnvloeding van de maatschappij staan we met overtuiging voor de waarde en betekenis van het ongeboren leven. Schreeuw om Leven zoekt actief de dialoog.

Meer informatie?

  • Wil je meer weten over de missie en de visie van Schreeuw om Leven en de context waaruit deze voortkomen? Download hier het identiteitsdocument!
  • Wil je meer weten over het ontstaan en de ontwikkelingen van Schreeuw om leven? Klik dan hier voor ons verhaal!
  • Als je op de hoogte wilt blijven van ons werk, geef je dan op voor het gratis magazine Leef.  Klik hier voor het aanvraagformulier!
  • Bekijk onze jaarverslagen om een beeld te krijgen van wat we doen.
  • Klik hier voor onze ANBI informatie
Ontwikkelingen rondom embryokweek
24 maart 2023

Ontwikkelingen rondom embryokweek

Misschien dreigt het ongeboren leven in Nederland wel een groter gevaar dan abortus. Dat jaarlijks van ruim dertigduizend ongeboren kinderen het leven wordt beëindigd, is velen onder ons wel bekend. Laten we er ondanks dit getal dat stabiliseert er nooit aan wennen. Maar nog even en dan zet de politiek middels vernieuwde wetgeving de deur open voor het kweken van embryo’s ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Prolife in Oost-Europa
3 februari 2023

Prolife in Oost-Europa

Samen met tientallen leiders van prolifeorganisaties binnen Europa waren we onlangs in Boekarest bijeen om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Mijn persoonlijke, voorgenomen doel was geïnspireerd te raken en op een aantal concrete vlakken goede ideeën opdoen voor Schreeuw om Leven. Achteraf moet ik met verwondering vaststellen dat het op een heel andere manier is gebeurd. God gaat Zijn eigen weg. Dat heb ik zelf geleerd in Boekarest, maar bleek ook uit hoe mensen hartstochtelijk zoeken naar het behoud van menselijk leven. En hoe dat werk ook gezegend wordt!

Stil de straat op
27 januari 2023

Stil de straat op

Nederland moet weten dat abortus niet normaal is. Het gaat niet om het verwijderen van overtollig weefsel of het louter beëindigen van een zwangerschap. Menselijk leven wordt in de knop afgebroken. Door menselijk ingrijpen. Het beeld uit Psalm 103 van de bloem die knakt wanneer de wind over het veld raast, is al aangrijpend. Laat staan wanneer de bloem knakt door een mensenhand die doelbewust handelt.

Schreeuw om Leven zoekt twee bestuursleden
29 december 2022

Schreeuw om Leven zoekt twee bestuursleden

Klopt uw hart met bestuurlijke ervaring voor het ongeboren leven? Word bestuurslid bij Schreeuw om Leven per 1 mei 2023. In verband met het verstrijken van de termijnen zoekt Schreeuw om Leven twee bezielde bestuursleden voor haar bestuur.

In december verscheen onze derde bijdrage, geschreven door @ArthurAlderl in een serie van drie in @om_sions_wil. D… https://t.co/umrvo0rADg   3 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!