Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Wie zijn wij?

Over Schreeuw om Leven

De visie van Schreeuw om Leven

Schreeuw om Leven wil gehoorzaam zijn aan God: de Vader, de Heere Jezus Christus en de Heilige Geest. De liefde van Christus drijft ons, trouw aan de waarheid normeert ons denken en handelen. In de Bijbel lezen we dat het leven door God geschonken is. Daarom geloven we dat het ongeboren leven vanaf het allereerste begin volwaardig mens is, en beschermwaardig. Elk kind heeft het recht om geboren te worden en een toekomst te krijgen. Dat God het leven schenkt, geeft betekenis aan het mens-zijn en maakt ons verantwoordelijk. We willen helend en verbindend present zijn en laten ons leiden door liefde, waarheid en integriteit.

De missie van Schreeuw om Leven

Schreeuw om Leven zet zich in voor een menswaardige en hoopvolle toekomst voor moeder en kind, en streeft naar een samenleving waarin abortus onnodig en ondenkbaar is. We willen voorkomen dat ongeboren leven gedood wordt. We bieden psychosociale en praktische hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Ook na een abortus zijn we er voor hen die ondersteuning en hulp nodig hebben. We willen Gods liefde voor het kwetsbare merkbaar laten zijn, en waar mogelijk heling bieden in Christus’ naam. In de beïnvloeding van de maatschappij staan we met overtuiging voor de waarde en betekenis van het ongeboren leven. Schreeuw om Leven zoekt actief de dialoog.

Meer informatie?

  • Wil je meer weten over de missie en de visie van Schreeuw om Leven en de context waaruit deze voortkomen? Download hier het identiteitsdocument!
  • Wil je meer weten over het ontstaan en de ontwikkelingen van Schreeuw om leven? Klik dan hier voor ons verhaal!
  • Als je op de hoogte wilt blijven van ons werk, geef je dan op voor het gratis magazine Leef.  Klik hier voor het aanvraagformulier!
  • Bekijk onze jaarverslagen om een beeld te krijgen van wat we doen.
  • Klik hier voor onze ANBI informatie
Wetenschappelijk comité dringt aan op wijzigingen in belgische abortuswetgeving
20 september 2023

Wetenschappelijk comité dringt aan op wijzigingen in belgische abortuswetgeving

In oktober 2021 hebben de fractieleiders van de meerderheidspartijen van het Belgisch parlement een studie en evaluatie gevraagd aan de Belgische universiteiten over de praktijk en de wetgeving van de vrijwillige zwangerschapsafbreking. Daarvoor werd een wetenschappelijk comité opgericht dat in april haar aanbevelingen en conclusies publiceerde.

Marsch für das Leben in Berlijn
18 september 2023

Marsch für das Leben in Berlijn

Zaterdag 16 september werd in Berlijn de 19e Marsch für das Leben gehouden. Gelijktijdig vond dezelfde demonstratie voor het eerst plaats in Keulen. In totaal waren er 7.000 deelnemers aanwezig om op te komen voor het ongeboren leven. In beide steden waren tegendemonstraties.

Boek over zwangerschap en abortus: beschamend en eenzijdig
1 september 2023

Boek over zwangerschap en abortus: beschamend en eenzijdig

Trudy Dehue (1951) publiceerde dit voorjaar het boek ”Ei, foetus, baby. Een nieuwe geschiedenis van zwangerschap”. Het is een interessant boek voor wie zich, juist vanuit christelijk perspectief, bezighoudt met thema’s als onbedoelde zwangerschap, abortus en moederschap. In het Reformatorisch Dagblad van 1 september 2023 schreef Arthur Alderliesten, directeur van Schreeuw om leven, er een recensie over.

Blijf op de hoogte!