Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Pro Life Markt tijdens Mars voor het Leven

Jaarlijks mogen we duizenden pro-lifers bij de Mars voor het Leven verwelkomen.

De pro-life beweging in Nederland en Europa maakt een goede ontwikkeling door. We stimuleren dit door tijdens de Mars voor het Leven een Pro Life Markt te houden van organisaties die op een of andere manier de pro-life visie uitdragen. Op die manier kunnen waardevolle contacten ontstaan.

Vanaf 1 oktober wordt deze online Pro Life Markt gevuld.

Schreeuw om Leven / Er is Hulp

              

Wij zijn een christelijke pro-life organisatie en houden ons bezig met de beschermwaardigheid van het menselijke leven, vanaf het prilste begin tot een natuurlijk levenseinde. Gods Woord, de Bijbel, is de basis waaruit wij werken. Op diverse manieren zijn we maatschappelijk actief. Jaarlijks organiseren we bijvoorbeeld de Mars voor het Leven om een krachtig en liefdevol prolife geluid te laten horen aan politiek en samenleving. Er is Hulp is onze hulpverleningsafdeling die vrouwen en meisjes helpt bij een ongewenste zwangerschap en na een abortus.

Platform Zorg voor Leven (Week van het Leven)

 

Pro Life Zorgverzekeringen

 

Weet Magazine

Weet Magazine is een populairwetenschappelijk tijdschrift dat de interessantste vondsten uit natuur, wetenschap, en techniek belicht vanuit een christelijk perspectief. Daarbij neemt het tijdschrift een duidelijk pro-life-standpunt in. Weet Magazine brengt je bij kennis over heikele kwesties zoals schepping en evolutie, de genderdiscussie en orgaandonatie, maar ook over nieuwe technische snufjes, Israël, en nog veel meer. Weet Magazine is een blad voor nieuwsgierige jongeren en geïnteresseerde ouderen en verschijnt zes keer per jaar. Meer weten? Kijk op www.weet-magazine.nl.

Logos Instituut

 

Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV)

 

Verbonden voor het Leven

 

Centrum voor Pastorale Counseling (CPC)

 

Be'ad Chaim (Israël)

•    Biedt hoop aan vrouwen met ongewenste zwangerschappen
•    Voorziet in alle benodigdheden in het eerste levensjaar
•    Helpt op dit moment ongeveer 150 gezinnen
•    Biedt emotionele hulp na abortus
•    De Levens Tuinen bieden de mogelijkheid tot verwerking van het verlies van een ongeboren kind
•    Geeft levenslessen aan nieuwe moeders
•    Strijdt voor afschaffing van de Israëlische abortuswet
•    Ontving een oorkonde van de Israëlische regering voor hun maatschappelijke hulp aan vrouwen
•    Biedt hulp aan vrouwen uit alle bevolkingsgroepen
•    Streeft naar een ontmoeting tussen de vrouwen die zij helpen en hun Messias
•    Zoekt bidders in Nederland
•    In Nederland vertegenwoordigd door Henk en Rosemary Versteeg (beadchaim.nl@gmail.com)

 

Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)

Elk leven is belangrijk en een mensenleven is waardevol. Elk mensenleven doet ertoe, vanaf het allerprilste begin tot aan het einde toe. Daar maak jij je toch ook hard voor? De waarde van het leven doortrekt elk vlak van de samenleving, ook de arbeidsmarkt. Misschien werk je in een verzorgingstehuis, in de gehandicaptenzorg of als kraamverzorgster en ben je elke dag in de weer om een waardevol leven te verzorgen en beschermen. Hulde aan de mensen die hun capaciteiten inzetten om waarde te waarborgen. Elk leven is waardevol, maar niet iedereen ziet dat in. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar bewustwording creëren over de onnoemelijke waarde van het leven. Helpen u en jij mee?

 

Stichting Joseba

Stichting Joseba levert een bijdrage aan werkzaamheden die gericht zijn op de beschermwaardigheid van het ongeboren leven, zowel in Nederland als daarbuiten. Op dit moment heeft Joseba twee projecten:

1) Toerusting - om (christelijke) jongeren toe te rusten het prolife standpunt uit te dragen.
2) De Rosendals - om het vrijwilligerswerk te steunen van een Nederlands-Canadees echtpaar dat zich fulltime inzet voor het (ongeboren) leven.

Daarnaast sluit Stichting Joseba zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven in Nederland. Neem gerust een kijkje op www.stichtingjoseba.nl om meer te leren over het werk van de Rosendals, of om een spreker uit te nodigen.

One of Us (Nederland)


Pro Life Europe


Prolife Europe werkt in heel Europa aan een cultuur vóór het leven. Met groepjes jonge, goed getrainde en zeer gemotiveerde vrijwilligers zoeken we studenten en scholieren op om met het gesprek aan te gaan. Daarbij willen we hen overtuigen van de waarde van het menselijke leven. Dat gebeurt inmiddels meerdere keren per maand in Nederland op straat, maar ook binnen scholen en universiteiten. Wij zijn overtuigd van de kracht van een goed gesprek. We noemen dat: ‘lifetalks’. Onze lifetalks leiden ertoe dat jongeren zich realiseren wat een abortus is, wat het voor consequenties heeft en wat ze zelf kunnen doen om deze praktijk te stoppen. Vaak is een lifetalk de eerste gelegenheid waarbij jongeren nadenken over het onderwerp abortus. In onder meer Oostenrijk en Duitsland zag Prolife Europe het afgelopen jaar positieve resultaten uit een breed gehouden enquête: Zo’n 85% van de jongeren is na een lifetalk van Prolife Europe in de meeste gevallen tegen abortus. Wanneer we deze trend door kunnen zetten, ontstaat er in Europa weer een cultuur voor het leven. Wil je meedoen? Sluit je aan! www.prolifeeurope.org/contact/

>> Ga naar de pagina over de Mars voor het Leven

Ontwikkelingen rondom embryokweek
24 maart 2023

Ontwikkelingen rondom embryokweek

Misschien dreigt het ongeboren leven in Nederland wel een groter gevaar dan abortus. Dat jaarlijks van ruim dertigduizend ongeboren kinderen het leven wordt beëindigd, is velen onder ons wel bekend. Laten we er ondanks dit getal dat stabiliseert er nooit aan wennen. Maar nog even en dan zet de politiek middels vernieuwde wetgeving de deur open voor het kweken van embryo’s ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Prolife in Oost-Europa
3 februari 2023

Prolife in Oost-Europa

Samen met tientallen leiders van prolifeorganisaties binnen Europa waren we onlangs in Boekarest bijeen om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Mijn persoonlijke, voorgenomen doel was geïnspireerd te raken en op een aantal concrete vlakken goede ideeën opdoen voor Schreeuw om Leven. Achteraf moet ik met verwondering vaststellen dat het op een heel andere manier is gebeurd. God gaat Zijn eigen weg. Dat heb ik zelf geleerd in Boekarest, maar bleek ook uit hoe mensen hartstochtelijk zoeken naar het behoud van menselijk leven. En hoe dat werk ook gezegend wordt!

Stil de straat op
27 januari 2023

Stil de straat op

Nederland moet weten dat abortus niet normaal is. Het gaat niet om het verwijderen van overtollig weefsel of het louter beëindigen van een zwangerschap. Menselijk leven wordt in de knop afgebroken. Door menselijk ingrijpen. Het beeld uit Psalm 103 van de bloem die knakt wanneer de wind over het veld raast, is al aangrijpend. Laat staan wanneer de bloem knakt door een mensenhand die doelbewust handelt.

Schreeuw om Leven zoekt twee bestuursleden
29 december 2022

Schreeuw om Leven zoekt twee bestuursleden

Klopt uw hart met bestuurlijke ervaring voor het ongeboren leven? Word bestuurslid bij Schreeuw om Leven per 1 mei 2023. In verband met het verstrijken van de termijnen zoekt Schreeuw om Leven twee bezielde bestuursleden voor haar bestuur.

In december verscheen onze derde bijdrage, geschreven door @ArthurAlderl in een serie van drie in @om_sions_wil. D… https://t.co/umrvo0rADg   3 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!