Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Vacature: besuurslid

Schreeuw om Leven zoekt bestuurslid

Klopt uw hart met bestuurlijke ervaring voor het ongeboren leven? Word bestuurslid bij Schreeuw om Leven.

In verband met het verstrijken van de termijnen zoekt Schreeuw om Leven een bezield bestuurslid voor haar bestuur. Het bestuur stelt de strategische plannen vast en draagt zorg voor het goed functioneren van de directeur.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij onder meer belijdend en actief christen zijn, de visie en missie van de stichting onderschrijven, algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring hebben, een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kunnen bewaren en het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.

Gezien de huidige samenstelling is het bestuur met name op zoek naar kandidaten met kennis en ervaring binnen een of meer van de volgende domeinen:

  • Medische ethiek vanuit chirstelijk perspectief
  • Communicatie, media & PR
  • Fondsenwerving
  • Automatisering & ICT

Kandiaten die zich aangesproken weten, worden uitgenodigd hun CV met motiviatiebrief te sturen naar Cor van Dam:

  • clvandam@online.nl
  • 06 11 32 52 14

Meer informatie kan worden opgevraagd bij Cor van Dam (contactgevenens staan hierboven vermeld)

Een uitgebreide profielschets vindt u hier.

 

Benoem abortus niet als misdaad
23 mei 2023

Benoem abortus niet als misdaad

Woensdag 24 mei debatteert de Tweede Kamer over abortus dat in Nederland is opgenomen in het strafrecht. De inzet is om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen (artikel 296). Dat klinkt misschien sympathiek, maar er zijn goede redenen om het te laten zoals het is. Ter bescherming van zowel de vrouw als het ongeboren leven. Vier aandachtspunten voor dit debat over een fundamenteel onderwerp.

Persbericht: Schreeuw om Leven organiseert symposium 'Recht op leven'
23 mei 2023

Persbericht: Schreeuw om Leven organiseert symposium 'Recht op leven'

Nieuwe ontwikkelingen bedreigen het ongeboren leven. Zoals het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek. Daarom organiseert Schreeuw om Leven op 16 juni een symposium over ‘Recht op leven’ en de rol van de kerk in de Sint-Janskerk in Gouda. De kerken in Nederland wordt gevraagd zich uit te spreken voor het leven.

Ontwikkelingen rondom embryokweek
24 maart 2023

Ontwikkelingen rondom embryokweek

Misschien dreigt het ongeboren leven in Nederland wel een groter gevaar dan abortus. Dat jaarlijks van ruim dertigduizend ongeboren kinderen het leven wordt beëindigd, is velen onder ons wel bekend. Laten we er ondanks dit getal dat stabiliseert er nooit aan wennen. Maar nog even en dan zet de politiek middels vernieuwde wetgeving de deur open voor het kweken van embryo’s ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Prolife in Oost-Europa
3 februari 2023

Prolife in Oost-Europa

Samen met tientallen leiders van prolifeorganisaties binnen Europa waren we onlangs in Boekarest bijeen om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Mijn persoonlijke, voorgenomen doel was geïnspireerd te raken en op een aantal concrete vlakken goede ideeën opdoen voor Schreeuw om Leven. Achteraf moet ik met verwondering vaststellen dat het op een heel andere manier is gebeurd. God gaat Zijn eigen weg. Dat heb ik zelf geleerd in Boekarest, maar bleek ook uit hoe mensen hartstochtelijk zoeken naar het behoud van menselijk leven. En hoe dat werk ook gezegend wordt!

Nieuwe ontwikkelingen bedreigen het ongeboren leven. Zoals het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoe… https://t.co/OHGA7w7v03   4 dagen geleden op Twitter

Blijf op de hoogte!