Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Vacature bestuurslid

Schreeuw om Leven zoekt bestuurslid

Klopt uw hart met bestuurlijke ervaring voor het ongeboren leven? Word bestuurslid bij Schreeuw om Leven.

In verband met het verstrijken van de termijnen zoekt Schreeuw om Leven een bezield bestuurslid voor haar bestuur. Het bestuur stelt de strategische plannen vast en draagt zorg voor het goed functioneren van de directeur.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij onder meer belijdend en actief christen zijn, de visie en missie van de stichting onderschrijven, algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring hebben, een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kunnen bewaren en het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.

Gezien de huidige samenstelling is het bestuur met name op zoek naar kandidaten met kennis en ervaring binnen een of meer van de volgende domeinen:

  • Medische ethiek vanuit chirstelijk perspectief
  • Communicatie, media & PR
  • Fondsenwerving
  • Automatisering & ICT

Kandiaten die zich aangesproken weten, worden uitgenodigd hun CV met motiviatiebrief te sturen naar Cor van Dam:

  • clvandam@online.nl
  • 06 11 32 52 14

Meer informatie kan worden opgevraagd bij Cor van Dam (contactgevenens staan hierboven vermeld)

Een uitgebreide profielschets vindt u hier.

 

Wetenschappelijk comité dringt aan op wijzigingen in belgische abortuswetgeving
20 september 2023

Wetenschappelijk comité dringt aan op wijzigingen in belgische abortuswetgeving

In oktober 2021 hebben de fractieleiders van de meerderheidspartijen van het Belgisch parlement een studie en evaluatie gevraagd aan de Belgische universiteiten over de praktijk en de wetgeving van de vrijwillige zwangerschapsafbreking. Daarvoor werd een wetenschappelijk comité opgericht dat in april haar aanbevelingen en conclusies publiceerde.

Marsch für das Leben in Berlijn
18 september 2023

Marsch für das Leben in Berlijn

Zaterdag 16 september werd in Berlijn de 19e Marsch für das Leben gehouden. Gelijktijdig vond dezelfde demonstratie voor het eerst plaats in Keulen. In totaal waren er 7.000 deelnemers aanwezig om op te komen voor het ongeboren leven. In beide steden waren tegendemonstraties.

Boek over zwangerschap en abortus: beschamend en eenzijdig
1 september 2023

Boek over zwangerschap en abortus: beschamend en eenzijdig

Trudy Dehue (1951) publiceerde dit voorjaar het boek ”Ei, foetus, baby. Een nieuwe geschiedenis van zwangerschap”. Het is een interessant boek voor wie zich, juist vanuit christelijk perspectief, bezighoudt met thema’s als onbedoelde zwangerschap, abortus en moederschap. In het Reformatorisch Dagblad van 1 september 2023 schreef Arthur Alderliesten, directeur van Schreeuw om leven, er een recensie over.

Blijf op de hoogte!