Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Gemeenteschets

Hoe vaak wordt er in uw gemeente gesproken over het ongeboren leven? Over abortus? Ongewenste zwangerschappen? De thema’s zijn actueler dan ooit. Hoe gaan we er als christenen mee om? Waar staan we eigenlijk voor en waarom vinden we dat zo belangrijk? Wat zegt de Bijbel? Hoe nemen wij persoonlijk, maar ook als kerk, onze positie in te midden van een wereld die ook wat betreft deze thema’s steeds verder polariseert? En dichter bij huis: wat als het ineens uw eigen gemeente treft? Hoe gaat u er dan mee om?

Schreeuw om leven daagt u uit om met uw kerk aan de slag te gaan met deze thema’s. Dit kan heel mooi binnen de Week van het Leven (D.V. 4 t/m 11 november 2023), maar natuurlijk ook daarbuiten. Schreeuw om leven helpt u deze thema’s binnen uw kerk bespreekbaar te maken door middel van een voor u ontwikkelde gemeenteschets. Deze kan worden gebruikt binnen alle leeftijdsgroepen van uw gemeente. De gemeenteschets bevat boeiende Bijbelvertellingen, een preekschets en leerzame verwerkingen voor mannen- en vrouwenverenigingen, catechisatie, JV, jeugdclubs tot en met de jongste kinderen van de gemeente.

Arthur Alderliesten 

Directeur Schreeuw om leven

De grondtoon van de schets is de verwondering voor de schoonheid van het ongeboren leven, zoals God dat schenkt aan verantwoordelijke mensen. Thema’s als onbedoelde zwangerschap en abortus tonen ons de gebrokenheid van het leven. De gemeenteschets helpt om te bespreken hoe je enerzijds het kwaad afwijst, maar ook hoe je er als gemeente kunt zijn voor vrouwen rond een onbedoelde zwangerschap of na een abortus. De kerk als veilige haven is geen optie, maar een goddelijke opdracht tot barmhartigheid.”

 

 

Vraag hieronder kosteloos het werkboek op papier aan

 

‘Er werd heel positief op de inhoud van de schets gereageerd. Van begin tot eind waren ze actief bezig. Een reactie die veel aandacht kreeg, was: “Maar dit gebeurt toch niet bij ons in de kerk.” Ik bracht in dat het ook binnen onze kerk kan gebeuren, maar dat het door schaamte wellicht niet besproken wordt. De conclusie was dat we als kerk een belangrijke taak hebben.’

 

Rijk Terlouw

Verenigingsleider +16