Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Missie en visie

De missie van Schreeuw om leven

Schreeuw om leven zet zich in voor een menswaardige en hoopvolle toekomst voor moeder en kind, en streeft naar een samenleving waarin abortus onnodig en ondenkbaar is. We willen voorkomen dat ongeboren leven gedood wordt. We bieden psychosociale en praktische hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Ook na een abortus zijn we er voor hen die ondersteuning en hulp nodig hebben. We willen Gods liefde voor het kwetsbare merkbaar laten zijn, en waar mogelijk heling bieden in Christus’ naam. In de beïnvloeding van de maatschappij staan we met overtuiging voor de waarde en betekenis van het ongeboren leven. Schreeuw om leven zoekt actief de dialoog.

De visie van Schreeuw om leven

Schreeuw om leven wil gehoorzaam zijn aan God: de Vader, de Heere Jezus Christus en de Heilige Geest. De liefde van Christus drijft ons, trouw aan de waarheid normeert ons denken en handelen. In de Bijbel lezen we dat het leven door God geschonken is. Daarom geloven we dat het ongeboren leven vanaf het allereerste begin volwaardig mens is, en beschermwaardig. Elk kind heeft het recht om geboren te worden en een toekomst te krijgen. Dat God het leven schenkt, geeft betekenis aan het mens-zijn en maakt ons verantwoordelijk. We willen helend en verbindend present zijn en laten ons leiden door liefde, waarheid en integriteit.