Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Wat we doen

Een hoopvolle toekomst voor moeder en kind!

Schreeuw om leven zet zich in voor een menswaardige en hoopvolle toekomst voor moeder en kind, en streeft naar een samenleving waarin abortus onnodig en ondenkbaar is. We willen voorkomen dat ongeboren leven gedood wordt.

We bieden psychosociale en praktische hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Ook na een abortus zijn we er voor hen die ondersteuning en hulp nodig hebben. We willen Gods liefde voor het kwetsbare merkbaar laten zijn, en waar mogelijk heling bieden in Christus’ naam. In de beïnvloeding van de maatschappij staan we met overtuiging voor de waarde en betekenis van het ongeboren leven. Schreeuw om leven zoekt actief de dialoog.

Hulpverlening

We bieden verschillende vormen van hulpverlening en zorgt daarmee voor een hoopvolle toekomst voor moeder en kind.

  • Sponsorplan: Aan hen die vanwege financiële nood een abortus overwegen biedt de stichting een sponsorplan.
  • Psychosociale ondersteuning: Via de hulpverleningstak Er is Hulp biedt de stichting psychosociale hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Ook zijn we er voor hen die worstelen met de nasleep van een abortus.
  • Telefonische hulplijn: Via Er is Hulp is er een telefonische hulplijn beschikbaar waar vrouwen en mensen uit hun omgeving die vragen hebben over onbedoelde zwangerschap en abortus naar toe kunnen bellen. We streven er naar om deze hulplijn 24/7 bereikbaar te laten zijn. Help jij mee door telefonisch vrijwilliger te worden?

We zoeken actief de dialoog om op te komen voor de waarde en betekenis van het ongeboren leven.

  • Mars voor het leven:  Jaarlijks organiseren we de Mars voor het leven om zo in de maatschappij te kunnen uitdragen dat we willen opkomen voor het ongeboren leven!
  • Beurzen en evenementen: We zijn aanwezig op verschillende beurzen om hier de waarde en betekenis van het ongeboren leven uit te dragen en bewustwording te creëren rondom de huidige abortuspraktijk.
  • Waken: Wakers bidden en zijn geregeld present nabij abortusklinieken. Het doel van het waken is onbedoeld zwangere moeders (en vaders) te attenderen op de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en te wijzen op andere oplossingen. Dit gebeurt door middel van het aanbieden van flyers en aangaan van gesprekken.
  • Week van het leven: Een jaarlijks organiseren we het evenement ‘Week van het leven‘ waarin we aandacht vragen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en de hulp en ondersteuning die mogelijk is voor onbedoeld zwangere vrouwen.
  • Presentaties: Regelmatig geven we gastlessen, presentaties en workshops op verenigingen, scholen en in kerken. Interesse? Nodig een spreker uit!
  • Informatie: Schreeuw om leven biedt preekschetsen en ander verwerkingsmateriaal aan.

Maatschappijbeïnvloeding

Kennisbank

Schreeuw om leven heeft sinds kort een kennisbank waar allerlei informatie over onder andere onbedoelde zwangerschap, abortus, genetica, prenatale screening, een christelijke visie erop, etc. te vinden is.

De kennisbank bevindt zich in de startfase en zal de komende periode voortdurend worden verrijkt.

Meer over Schreeuw om leven

Over ons

Geschiedenis

Standpunten

Jaarverslagen

Missie en visie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief