Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Ervaring biologische vaders bij abortus partners (2001)

Onderzoek naar de ervaring van biologische vaders bij de zwangerschapsafbreking van hun partners (2001).

Door Marie Myburgh, Atoinette Gmeiner en Sandra van Wyk.

Gepubliceerd in: Health Sa Gesondheid Vol. 6 No. 1 – 2001.

Uit de interviews bleek dat de volwassen biologische vaders diep geraakt waren door de zwangerschapsafbreking van hun partners. Hun verhaal leek er een te zijn van het ervaren van machteloosheid met betrekking tot hun beslissingen tot zwangerschapsafbreking van de zwangerschap. Zij ervoeren gevoelens van verdriet en verlies, van boosheid en schuld. Ze geloofden dat door hun eigen gevoelens en behoeften te verbergen partners de zwangerschapsafbreking aan zouden kunnen en van de zwangerschap en ze uitten hun bezorgdheid door hun eigen gevoelens te verbergen. Om met de stressvolle situatie om te gaan, gebruikten ze copingmechanismen zoals rationalisatie en geheimhouding.


< Terug naar kennisbank overzicht