Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Boekbespreking: Haar naam is Rachel, Anna Rachel.

Mirjam Cappon schreef een indrukwekkend en ontroerend boekje over haar dochtertje Rachel (dat ‘lammetje’ betekent). Na een miskraam was ze vol diepe vreugde dat het hartje van hun tweede kindje wél klopte bij de echoscopie. Maar als er een verdikkte nekplooi wordt gemeten, komen de zorgen in haar zwangerschap. Toch noteert ze in haar dagboek: ‘Het laat mijn vrede en vreugde niet roven. Ik draag dit kindje met blijdschap’ (p. 21). Daarom kiezen Mirjam en haar man Ido niet voor een abortus als dit ter overweging wordt aangeboden. Een week nadat Rachel geboren was, bleek ze trisomie 13 te hebben, een chromosoomafwijking (ook wel bekend als het Patau Syndroom). Kinderen met trisomie 13 sterven dikwijls tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Als een kind overleeft, dan wordt een minderheid ouder dan 1 jaar.

Door Arthur Alderliesten

Gepubliceerd in Leef 39 nr. 2, april 2023, 13.

Mirjam beschrijft gedetailleerd wat de zwangerschap, de geboorte van Rachel en het zorgen voor haar betekent. Als ze nog geen week oud is, worden ze geconfronteerd met vragen over reanimeren. ‘We moeten het over haar dood hebben’, schrijft Mirjam bijna verbijsterd. En: ‘wanneer je baby trisomie 13 heeft dan is dit volgens artsen niet verenigbaar met het leven’ (p. 65). Maar Mirjam en Ido als liefdevolle en gelovige ouders leggen het leven van Rachel in Gods handen. Dat was de reden waarom zij niet hebben gekozen voor een vruchtwaterpunctie. Het brengt Mirjam tot de conclusie dat zij Rachel alle kansen hebben gegeven om te leven, omdat ze geen diagnose hadden (p. 31 en 69). Maar de zorgen nemen toe en uiteindelijk overlijdt Rachel na tien weken te hebben geleefd op 8 januari 2020. Een bijzonder ontroerend vond ik hoe Mirjam schrijft dat ze middenin de nacht Rachel over de hemel begint te vertellen. ‘Ik voel het zo sterk dat ik haar moet gaan voorbereiden op wat er komen gaat (…) Daar is de eeuwigdurende liefde van Jezus altijd om je heen, Zijn liefde is als de warme zon…’ (p. 112).

Later schrijft Mirjam een blog. ‘Mijn gebed is dat vrouwen die abortus willen plegen op andere gedachten komen, dat er iets of iemand in hun leven helpt om een andere keuze te maken. Er zijn mogelijkheden… Elk kind is kostbaar…’ (p. 157).

Het boekje van Mirjam, overigens als waker en spreker verbonden aan Schreeuw om Leven, is een getuigenis dat elk leven kostbaar is. Maar ook hoe kwetsbaar het kan zijn. Het boek is aangrijpend, niet met droge ogen te lezen. Het grote Godsgeloof van Mirjam en Ido is ook bemoedigend.

Mirjam is een schrijfster. Het boekje leest erg plezierig. Wie het boek achtereen leest kan het gaan duizelen vanwege de vele details die steeds terugkeren. Het boekje is aan te bevelen voor ieder die voor het leven staat en er wat van wil ervaren hoe het kan zijn om als (christelijke) ouders geconfronteerd te worden met de gebrokenheid van het ongeboren leven.

Boekgegevens

Mirjam Cappon-Oldengarm. Haar naam is Rachel, Anna Rachel. Uitgegeven in eigen beheer.

Te bestellen via annarachelcappon.com.


< Terug naar kennisbank overzicht