Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Onbedoelde zwangerschap in de spreekkamer van de huisarts

Wat is de betekenis van de huisarts bij onbedoelde zwangerschap? Wat is dan zijn of haar rol, in het bijzonder als hij of zij bezwaren heeft tegen afbreken van een zwangerschap, vanwege geloofsovertuiging of om andere redenen? Tussen de vijftig en zestig procent van de abortussen in Nederland vindt plaats na verwijzing door de huisarts. De gemiddelde huisarts heeft echter slechts enkele malen per jaar met een abortusverzoek te maken. In dit artikel wil ik ingaan op datgene wat in een gesprek met een onbedoeld zwangere vrouw aan de orde moet komen conform de Leidraad huisartsenzorg bij onbedoelde zwangerschap. Daarnaast wil ik bespreken hoe een huisarts zou kunnen handelen als deze de waarde van het embryo of de foetus hoog wil achten. Een poging om professionaliteit te combineren met de overtuiging dat beginnend leven door God is geschapen en beschermwaardig is vanaf het begin.

Door Edward Groenenboom

Gepubliceerd als “Onbedoelde zwangerschap in de spreekkamer van de huisarts.” In: In Dienst Der Genezing 59 nr. 1, maart 2022, 4-9.

Tijdschrift van Christian Medical Fellowship Nederland. Artikel is met toestemming van auteur en redactie overgenomen.

Lees hier het artikel.

 


< Terug naar kennisbank overzicht