Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Onderzoek besluitvorming rond NIPT in Nederland en België (2023)

Onderzoek naar de besluitvorming en redenen van zwangere vrouwen die in Nederland of België voor NIPT kozen. Uit de populatie Nederlandse vrouwen onder wie het onderzoek is uitgevoerd, koos 64% voor de test om er zeker van te zijn “dat mijn kind geen Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft.” 32% gaf als reden geen kind met het syndroom van Down te willen. Van de vrouwen doet 24% de NIPT om zich voor te bereiden op de geboorte van een kind met Down-, Edwards- of Patausyndroom. De conclusie van het onderzoek is dat verschillen in de besluitvorming van vrouwen over NIPT en de aandoeningen waarop wordt gescreend, kunnen worden beïnvloed door adviesaspecten en landspecifieke maatschappelijke en culturele contexten.

Lannoo, L, van der Meij, KRM, Bekker, MN, et al. “A cross-country comparison of pregnant women’s decision-making and perspectives when opting for non-invasive prenatal testing in the Netherlands and Belgium.” Prenat Diagn. 2023; 43( 3): 294-303. https://doi.org/10.1002/pd.6329.


< Terug naar kennisbank overzicht