Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Rol huisarts in hulpverlening rond abortus (2007)

Onderzoek naar de rol van de huisarts in de zorgverlening rond abortus provocatus (2007).

Door Charissa Zijp-Zuidema, Berna van Baarsen, Annemieke Tanja-Harfterkamp en Henk Jochemsen.

Gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap 50(9), augustus 2007:405-409.

Huisartsen vinden abortus een ernstige ingreep, maar zij blijken de vrouw, mogelijk omdat het een gevoelig onderwerp is, nauwelijks of niet te informeren over alternatieven en potentiële nadelige gevolgen. Het is dan ook de vraag of huisartsen – en andere gespecialiseerde hulpverleners – op dit punt wel altijd voldoen aan de wettelijke eis van informed consent en aan het principe van goed zorgverlenerschap in de vorm van adequate counseling.


< Terug naar kennisbank overzicht