Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Rapport Burgerperspectieven 2019|3

In 2019 publiceerde het SCP het rapport ‘Burgerperspectieven 2019|3’.

Door Paul Dekker, Quita Muis, Inge Sieben en Pepijn van Houwelingen (Tilburg University).

In het onderzoek gaat het om de mening van Nederlanders in de loop der jaren over zaken als abortus, euthanasie, zelfdoding en homoseksualiteit. Hierbij is gebruikgemaakt van data uit een Europese studie die al bijna veertig jaar loopt. Zo goed als 7.000 Nederlanders gaven in de loop der jaren hun mening over zaken als abortus, euthanasie, zelfdoding en homoseksualiteit. De respondenten bevestigden het beeld van normen en waarden als iets wat te maken heeft met hoe we met elkaar in het maatschappelijk leven om horen te gaan, terwijl abortus en euthanasie privéaangelegenheden zijn in de sfeer van de persoonlijke vrijheid en moraal. Bij de mate van acceptatie van homoseksualiteit, euthanasie, echtscheiding, abortus en zelfdoding onder de bevolking van 18+ in Nederland over de periode 1981-2017/18 valt op dat de acceptatie van abortus de sterkste groei doormaakte. 8% van de twintigers en 11,5% van de dertigers vinden abortus zelden of nooit te rechtvaardigen. Ook blijkt dat verzet tegen abortus niet alleen voortkomt uit religieuze motieven.


< Terug naar kennisbank overzicht