Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Meerderheid EU voor abortus als grondrecht

Geplaatst op 11 april 2024 in Nieuws.

Deze week is een duistere week voor het ongeboren kind binnen de Europese Unie. Vandaag, 11 april 2024, is een resolutie aangenomen door het Europees Parlement om abortus als grondrecht te verankeren in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Hoewel de resolutie niet bindend is, is het een zorgwekkend signaal.

Nadat Frankrijk abortus als recht heeft verankerd in de Franse grondwet wil men op Europees niveau niet achterblijven. In een resolutie heeft men voorgesteld het recht op abortus op te nemen in het Handvest van Europa. Op 11 april is over het voorstel gestemd in Brussel en is de resolutie aangenomen met 336 stemmen voor (63%) en 163 stemmen tegen (30%).

Het is belangrijk om te onderstrepen dat deze resolutie geen bindende kracht heeft. Het verschijnt in de context van de komende EU-verkiezingen in juni. De pro-abortusbeweging binnen het Europees Parlement wil hun standpunt versterken om electoraal gewin te behalen. Niettemin is het zorgelijk, omdat het laat zien hoe in Europa op dit punt de verhoudingen liggen en wat te verwachten is.

De argumenten in de resolutie om abortus als grondrecht te verankeren zijn ongeveer in vier categorieën in te delen: (1) volledige gendergelijkheid, (2) seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, (3) volledige (lichamelijke)  autonomie en (4) het recht op privacy.

Op 10 april werd tevens duidelijk dat een burgerinitiatief is gestart: “Mijn stem, mijn keuze: Voor veilige en toegankelijke abortus.”

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zet in met artikelen over menselijke waardigheid en recht op leven. Abortus als grondrecht confronteert met deze (Europese) waarden. De Europese Unie laat zien te falen in het verdedigen van het recht op leven als fundamentele Europese waarde. Politieke agenda’s en feministische ideologieën zijn blijkbaar belangrijker dan het ongeboren leven. Het is niet voor niets dat er geen enkel mensenrechtenverdrag is dat een zogenaamd fundamenteel recht op abortus erkent.

De Europese prolife beweging zal zich blijvend en geïntensiveerd verzetten tegen deze ontwikkeling. Schreeuw om leven zet in op lobby op Europees niveau via de federatie One of Us.