Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Congres over werk Jérôme Lejeune (17-18 mei)

Geplaatst op 21 mei 2024 in Nieuws.

‘De kwaliteit van een beschaving wordt afgemeten aan het respect dat ze toont voor de zwaksten onder haar leden. Er is geen andere maatstaf om het te beoordelen.’

Een citaat van Jérôme Lejeune (1926 – 1994). Hij was een internationaal beroemde en erkende Franse kinderarts en wetenschapper die tegelijk veel zinvols heeft gezegd en geschreven over medische ethiek. Dit laatste vanuit christelijk perspectief (Rooms-katholiek). Hij wordt gezien als de ontdekker van de genetische basis van het syndroom van Down (trisomie 21). Hij stond in een zo nauwe verbinding met paus Johannes Paulus II, dat je het misschien wel bijna een vriendschap zou kunnen noemen.
Kort voor zijn dood werd hij door Paus Johannes Paulus II benoemd tot de eerste president van de pauselijke Academie voor het leven.

Ook is er een internationale organisatie actief dat zijn naam draagt en dat zich richt op onderzoek, zorg en beschermwaardigheid van mensen met genetische afwijkingen (Fondation Lejeune). Mede in verband met dat hij dit jaar dertig jaar geleden is overleden, had er in Rome een tweedaags congres plaats (17 en 18 mei). Hier stond zijn werk centraal en is op actuele medisch-ethische vraagstukken vanuit zijn werk gereflecteerd. Op het congres waren deelnemers vanuit negentien landen en vijf continenten. Arthur Alderliesten was er namens Schreeuw om leven.
Tijdens deze tweedaagse kwamen allerlei onderwerpen voorbij die het begin van het leven raken, zoals onder meer: nieuwe grenzen van de biotechologie: genbewerking, 3-ouder-embryo’s en chimaeren; verstandelijke beperking op genetische basis; medische ethiek van prenatale diagnose: pre-implantatiediagnostiek en niet-invasieve prenatale tests

Jérôme Lejeune werd, door vrienden en oud-collega’s, getypeerd als een krachtige denker die de deugd ‘prudentia’ (wijsheid) belichaamde. Hij oordeelde nooit, was er altijd voor zijn patiënten, van wie hij erg veel hield. Hij had niet alleen oog voor de patiënten, maar ook voor de bijbehorende families. Chesterton noemde hem zelfs een heilige.

Een paar citaten van Lejeune waarbij stil werd gestaan:

  • ‘De ontwikkeling van biologische technieken is en zal overweldigend zijn; maar zal de mens overweldigd worden?’
  • ‘Ik zie één extra chromosoom, maar ik zie alle anderen – ik zie dat ze menselijk zijn.’
  • ‘Voor God en de mensen getuigen wij, de dienaars van het leven, dat elk lid van onze soort een persoon is. De toewijding die aan ieder mens verschuldigd is hangt niet af van zijn leeftijd, noch van de ziekte die hem zou kunnen overvallen; vanaf zijn conceptie tot zijn laatste momenten is het dezelfde mens die zich ontwikkelt, groeit en sterft.’