Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Gesprekken met politici, experts, vrijwilligers en deelnemers tijdens de Mars voor het leven!

Geplaatst op 13 november 2023 in Nieuws.

Tijdens de stille Mars voor het leven door het centrum van Den Haag werden verschillende politici, experts en vrijwilligers geïnterviewd. Deze interviews op het podium werden afgewisseld met beelden van de Mars. Ook werden verschillende deelnemers langs de route gevraagd hoe ze de Mars voor het leven ervaarden en wat ze in het bijzonder raakte deze dag.

De eerste deelnemer die werd geïnterviewd was Rody van Heijst, voorzitter van de SGPJ. Hij vertelde dat hij het zingen ontzettend samenbindend vind. Ook vind hij het bemoedigend dat zovelen nog opkomen voor het ongeboren leven.

 

Mirjam Bikker sprak over het belang van naast vrouwen staan en ze een uitweg te bieden uit hun problemen. “Opkomen voor elk leven vanaf het prilste begin tot in de ouderdom is voor de ChristenUnie heel belangrijk. Het leven is een geschenk van God.”

Jennifer Honing, vertelde dat ze al vijftien keer had deelgenomen aan de Mars voor het leven. Ze vond het verhaal van de Oekraïnse Nadia over het impact van de oorlog op het ondersteunen van onbedoeld zwangeren indrukwekkend om te horen.

Vrouwen in nood helpen door te luisteren

Ook werd Lummy Veijer gesproken over haar vrijwilligerswerk voor de telefonische hulplijn van Er is hulp, de hulpverleningsafdeling van Schreeuw om leven. Ze vertelde dat ze naast vrouwen probeert te gaan staan die bellen door te luisteren, samenvatten en door te vragen. Door vrouwen zoals Lummy is deze hulplijn 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor vrouwen die vragen hebben rondom onbedoelde zwangerschap en abortus.

 

Ingrid van Dijk schreef een prachtig gedicht “Mama, wil je me redden”.  Hiermee wilde Ingrid van Dijk een stem geven aan het ongeboren leven. Het voor haar de eerste keer dat ze deelnaam aan de Mars voor het leven. Ze vind het belangrijk dat het ongeboren leven wordt beschermd en dat we met velen anderen laten horen dat het niet normaal is dat er zoveel abortussen plaatsvinden.

Recht op leven en demonstratierecht

Het thema ‘recht op leven’ werd besproken met Marie-Thérèse van Hengst (Juriste) en Janneke Anker (Coördinator Waken).  Marie-Thérèse vertelde dat de wet het ‘recht op abortus’ nergens vermeldt. Ze vertelde dat nauwelijks wordt benoemd dat het ongeboren leven bescherming en erkenning krijgt vanuit onze huidige wetgeving. Als je dit naast de tendens legt van het benoemen van abortus als mensenrecht, kun je dit op basis van (inter)nationale wetgeving ontkrachten. Ook besprak Janneke Anker hoe de gemeenten steeds verdergaande beperkingen proberen op te leggen aan het waken bij abortus klinieken. Ze legde het belang van het present zijn bij abortusklinieken uit en illustreerde dit met een voorbeeld van hoe het aanbieden van hulp en andere oplossingen kan leiden tot een keuze voor het leven.

“We moeten streven naar de nullijn”

Vanuit de SGP waren Chris Stoffer (lijsttrekker) en Bert jan Ruissen (Europees Parlementariër) aanwezig. Nadat ze de Mars hadden gelopen,  deelden ze hoe de SGP zich inzet voor het ongeboren leven en hoe de ontwikkelingen in de Europese Unie het uitdragen van Pro lifegeluid beïnvloed. In de EU liggen concrete voorstellen om abortus op te nemen als mensenrecht in het handvest van de grondrechten. Chris Stoffer deelde dat het enige wat de stijging van het aantal abortussen tot halt kan brengen is om met elkaar te streven naar de nullijn.

Op de prinsessengracht, op het laatste deel van de route, vond een interview plaats met Lidewei Cornet en haar vijfjarige dochtertje Livia uit Geldermalsen Ze waren ook voor het eerst aanwezig bij de Mars voor het leven en ervaarden het als erg indrukwekkend. De bijdrage van Prof. Hoek over ontferming sprak Lidewei erg aan en Livia vond het zingen leuk en kon zelfs wat psalmen meezingen.

De kerk kan niet zwijgen over 36.000 abortussen

Als laatste ging Frans de Koeijer in gesprek met Prof. Dr. Jan Hoek over de plek van het ongeboren leven in de Kerk van alle eeuwen. Hij deelde dat er altijd groot respect is geweest voor het ongeboren leven. Hij sprak zijn zorgen uit over kerken die geen helder eenduidig geluid laten horen. Hoek vind dat er helderheid moet zijn in de kerken over de grote problematiek van vandaag. “De kerk kan niet zwijgen over de 36.000 abortussen van het afgelopen jaar. Wees uitgesproken en transparant over onze houding, het recht van het ongeboren leven moet ongeschonden worden bewaard”

De verslaglegging van de Mars door Den Haag en de interviews op het podium werden afgesloten tussen het publiek door Frans de Koeijer en Mathilde Pas. Ze spraken een aantal vrouwen die net waren teruggekeerd op het Malieveld. Ze gaven aan de Mars voor het leven erg indrukwekkend om de Mars voor het leven in stilte te lopen met duizenden anderen.

Om 14.45 uur werd het programma afgesloten door Arthur Alderliesten. Hij bond het publiek vijf suggesties op het hart om na vandaag te doen: sta en ga voor het recht op leven, wees er voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn of een geschiedenis hebben met abortus, stem 22 november op een politieke partij die voor het beschermen van het ongeboren leven opkomt, bid voor mensen die het pro lifewerk doen en leef elke dag uit verwondering voor het leven dat God wonderlijk mooi gemaakt heeft. De laatste woorden die klonken uit de mond van het publiek was de prachtige tekst van het lied Een toekomst vol van hoop: “U die via duizend wegen ons hier samen bracht. En op duizend wegen, zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Godsrijk.”

Livestream terugkijken