Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Leef 1 van 2024!

Geplaatst op 20 maart 2024 in Nieuws.

Het eerste nummer van magazine Leef in 2024 valt deze week op de mat bij de abonnees. In deze Leef wordt het jaarthema ‘Mannen, onbedoelde zwangerschap en abortus’ geïntroduceerd met een thema-artikel over de ondergewaardeerde positie van de man en vader. 

Het jaarthema van Schreeuw om leven gaat over mannen, onbedoelde zwangerschap en abortus. Hun positie is marginaal. Zij hebben (juridisch) niets in te brengen in het besluitvormingsproces
rond abortus. De vrouw beslist. In de praktijk leidt dit bij mannen tot gevoelens van machteloosheid. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek, maar nemen we ook waar in onze praktijken van
hulpverlening en waken. Dit jaar kunt u rond dit thema allerlei artikelen verwachten, een nieuw boekje en een symposium. Daarin zoeken we er vooral naar om mannen beter in positie te
brengen in het besluitvormingsproces. En om hen beter te kunnen helpen, ook bij de nasleep van een abortus.

In het thema-artikel van deze editie van Leef wordt gezocht naar een verklaring voor de ondergewaardeerde positie van de man en vader. In het aangrijpende levensverhaal van Colette leest u de wrange vruchten waar negatieve invloeden van mannen en vaders toe kunnen leiden. God openbaart Zich als Vader, “Abba”, met wie we een intieme relatie en een vertrouwensband kunnen hebben. Het is een mooie vraag dit jaar om over na te denken wat de betekenis hiervan is voor de rol van de man rond complexe thema’s van onbedoelde zwangerschap en abortus. Daarnaast staat er in deze Leef een verdiepend artikel over de rol van Carel de Lange tijdens een uitzending van het programma Nadia over abortus. Ook leest u een column van een waker, een portret van een vrijwilliger en een reactie op het wetsvoorstel ‘Wet abortus is zorg’.

Lees hier Magazine Leef