Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Meer dan 1,2 miljoen afgebroken ongeboren levens sinds 1985

Geplaatst op 20 december 2023 in Nieuws.

43 kaarsjes brandden op maandagavond 18 december in het Witte Kerkje in Huis ter Heide. We stonden stil bij de aanneming van de Wet Afbreking Zwangerschap op 18 december 1980. Dit werd gedaan door middel van meditaties en gebed.

Arthur Alderliesten blikte terug op het tot stand komen van de Wet afbreking Zwangerschap. “Dat zijn donkere dagen in onze parlementaire geschiedenis, het kwaad werd gelegitimeerd.” Hij vatte ook de huidige situatie samen. “In al de jaren sindsdien is er niets veranderd aan de wetgeving. Tot 2022. De abortuspil werd beschikbaar via de huisarts en de vijf dagen bedenktermijn wet afgeschaft. Ook diende GroenLinks een maand geleden een initiatiefwet in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Die drie ontwikkelingen zorgen er voor dat abortus nog laagdrempeliger ter beschikking komt.”

Hij vertelde over het aantal abortussen dan sinds 1985 is geregistreerd. “Sinds die tijd zijn er 1.208460 levens vernietigd. Het is absurd dat wij dit weten. Het is bijna schaamteloos dat dit zo genoteerd en geregistreerd wordt dat zo vaak de beelddrager van God gedood wordt. We hebben als land een schuld op ons geladen, we moeten vragen om God om vergeving.”

Shalom is nodig!

Hij stelde dat er shalom nodig is. “Shalom betekent veel voor ons werk. Shalom voor de vrouw gaat over harmonie, heling, genezing en vergeving. Dankzij het werk van de gekomen Christus kan een vrouw na een abortus weer in harmonie komen met zichzelf en haar omgeving. Ook is er shalom nodig voor ons land, waar zo’n grote schuld op ligt. Daarom is het zo mooi dat we vanavond met elkaar aan zijn kribbe neerknielen.”

Aansluitend bad hij of we bij God geboren mochten zijn en of we Zijn nabijheid mogen merken. Daarnaast vroeg hij of God met vrouwen wilde zijn die gewond geraakt zijn door abortus en voor ons hele land, waarop zoveel schuld rust.

Mensen wennen aan de zonde

Herman Boon vertelde hoe hij ontdekte dat er zoveel mis is in ons land toen hij tot geloof kwam. “Het verbaast mij hoe weinig mensen zich druk maken om abortus. Mensen wennen aan de zonde en niemand verbaasd zich over dit vreselijke leed.”

Hij wees er op hoe de bijbel in Spreuken 24 zegt dat we degenen die geen stem hebben moeten redden, dat onderstreept het belang van opkomen voor het ongeboren leven. “Dit kunnen we doen door in de geestelijke wereld te strijden.” Hij benoemde dat bidden en vasten een heel krachtig middel is om al christen om te gaan met de schuld die op ons land ligt. Hij illustreerde dit met Jezus periode van bidden en vasten in de woestijn voor Hij aan zijn omwandeling op aarde begon. “Bidden en vasten is het middel om verandering in de huidige situatie aan te brengen.” Daarom riep Boon de aanwezigen op om mee te doen aan een week bidden en vasten in februari om de geestelijke strijd te voeren.

Aansluitend bad Herman voor de bekering van ons land. Ook beleed hij in zijn gebed schuld die op ons volk rust door de meer dan 1,2 miljoen ongeboren levens die zijn gedood sinds de invoering van de wet. Hij bad voor mensen die door middel van bidden en vasten op willen komen voor het ongeboren leven en strijden tegen abortus. Ook bad hij om wijsheid voor de toekomst voor de politiek.

Lessen van embryo Jezus

Na het zingen van het lied verwacht de komst des Heren sprak dominee J.W. Verboom over de lessen die wij kunnen leren van embryo Jezus. De eerste les die leren uit deze schrift gedeelten is dat Embryo Jezus solidair is met het ongeboren leven, omdat hij zelf ook mens geworden is. Jezus zelf heeft ook al die ontwikkelingsstadia doorgemaakt. “De vleeswording van Christus is solidariteit met het prille leven. Wij zijn pro life, omdat Jezus zelf een embryo werd.” Ook laat dit embryo ons inzien dat het leven beschermwaardig is. Jezus aandacht gaat uit naar het kwetsbare, verdrukte en verwijderde leven uit de moederschoot. Dat God mens wilde worden laat zien hoe groot God is en hoe klein en nederig Hij voor ons wil worden. “Wie durft er te beweren dat Jezus voor 24 weken slechts een klompje cellen was in de buik van Maria.” Hij sloot af met de smet bedekkende werking van embryo Jezus. “Onze erfelijke besmetting wil de Heere met zijn heilige ontvangenis bedekken. Dat wil Hij niet alleen voor ons doen, maar ook voor al die kinderen die worden verwijderd uit de baarmoeder.”

Ds. Verboom bad voor politiek omkeer, inkeer in de kerk, of vrouwen tot inkeer mogen komen en Gods nabijheid voor het werk van Schreeuw om leven en of de kerk een veilige plek mocht zijn voor vrouwen die worstelen met een abortus. Ook dankte hij voor de abortussen die in 2022 mochten worden voorkomen.

Als laatste zong het publiek op U mijn Heiland blijf ik hopen. Dit lied vatte prachtig de inhoud van de avond samen:

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor u open

En wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard’ en hemel zingen,

Verkwik mij met uw heil’ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

O zon van liefde, mijn gemoed!

 

Vervul, o Heiland, het verlangen,

Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!

Ik wil in ootmoed U ontvangen,

Mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

Waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

 

 

 

Tijdens de koffiemoment na de bijeenkomst spraken verschillende bezoekers hun waardering uit. Het werd als waardevol ervaren om stil te staan bij de vele abortussen die sinds de invoering van de wet zijn uitgevoerd en hierover gezamenlijk schuld te belijden.

Livestream Gebedsbijeenkomst


 

Fotografie: Stacik Ploeg – Media Ploeg