Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Schreeuw om leven versterkt internationale samenwerking

Geplaatst op 13 maart 2024 in Nieuws.

Namens Schreeuw om leven is Arthur Alderliesten gekozen tot lid van het Executive Comittee (‘bestuur’) van de Europese federatie One of Us. 

De missie van One of Us is het ontwikkelen van een Cultuur van Leven in Europa, door het promoten en ondersteunen van activiteiten die de verdediging van het menselijk leven inhouden, in het bijzonder in zijn of haar meest kwetsbare ontwikkelingsstadia (conceptie en zwangerschap, kindertijd, moederschap, ziekte, handicap, ouderdom en levenseinde). En voor de onvoorwaardelijke erkenning van de inherente en onvervreemdbare menselijke waardigheid als bron van menselijke vrijheden en burgerrechten. Als zodanig moet zij onschendbaar zijn en beschermd worden door alle overheden.

Een van de strategische principes van Schreeuw om leven gaat over ‘internationale beïnvloeding’. Arthur Alderliesten: ‘internationale samenwerking wordt hoe langer hoe belangrijker in Europa. Daarop wijzen bijvoorbeeld ontwikkelingen binnen de Europese Unie waarmee men de pro lifebeweging steeds meer de mond wil snoeren. Ook de recente zet van Frankrijk om abortus als recht op te nemen in de grondwet heeft internationale betekenis. Ik span me er graag van harte voor in de internationale samenwerking meer strategisch te maken en Europabreed te verankeren.’

One of Us is niet nieuw voor Schreeuw om leven. Namens de Nederlandse pro life organisatie was Michael van der Mast nauw betrokken bij de oprichting, Schreeuw om leven is sindsdien lid en een van de vorige directeuren, Alex van Vuuren, is ook jarenlang bestuurslid geweest