Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Stil de straat op

Geplaatst op 27 januari 2023 in Nieuws.

Nederland moet weten dat abortus niet normaal is. Het gaat niet om het verwijderen van overtollig weefsel of het louter beëindigen van een zwangerschap. Menselijk leven wordt in de knop afgebroken. Door menselijk ingrijpen. Het beeld uit Psalm 103 van de bloem die knakt wanneer de wind over het veld raast, is al aangrijpend. Laat staan wanneer de bloem knakt door een mensenhand die doelbewust handelt.

Het is de aangrijpende werkelijkheid van ruim dertigduizend abortusingrepen per jaar in ons land. Er wordt echter nog iets doorbroken: de relatie tussen God en het geschapen mensenkind. We belijden immers met de David in Psalm 139 dat God ons kent vanaf het prilste begin. Daarom is opkomen voor het ongeboren leven door christenen geen optie, maar een halszaak waar we niet onderuit kunnen. Een van de manieren om stem te geven aan het ongeboren leven is de Mars voor het leven, georganiseerd door Schreeuw om leven. Al een aantal jaren valt deze binnen de Week van het Leven. Middels radiospotjes en billboards vragen we in 2022 aandacht voor hulp rond abortus en onbedoelde zwangerschap. Waarom vormt de mars een waardige manier om onze stem voor het leven, tegen abortus en voor goede hulp rond onbedoelde zwangerschap te laten klinken? Is deze vorm van meningsuiting wel zo christelijk?

Persoonlijk ben ik niet iemand die snel op straat het gesprek aanga over dit type kwetsbare onderwerpen. Toch heb ik het elke keer als mooi en goed ervaren om deel te nemen. Ik ervaar de tocht als waardig. Dat komt allereerst doordat het een stille tocht is. Figuurlijk gezien verheffen we onze stem, maar terwijl door Den Haag trekken, zijn we stil. Zwijgend lopen we langs het gebouw van de Tweede Kamer, de hofvijver met het bekende torentje van de minister-president en door de straten van Den Haag. De boodschap op enkele spandoeken en borden geven er uiting aan dat we voor het leven zijn. In juridische termen is de stille Mars voor het leven een ‘demonstratie’; wie het heeft meegemaakt zal beamen dat we vooral in alle rust en waardigheid een boodschap willen overdragen aan (politiek) Nederland. Elke abortus is er een te veel en we streven naar een samenleving waarin abortus onnodig en ondenkbaar is.

Een tijd geleden vroegen we vanuit Schreeuw om leven via de sociale media waarom mensen deelnemen aan de Mars voor het leven. Zij gaven de volgende redenen, waarna u voor uzelf maar moet beoordelen of u er 12 november 2022 bij wil zijn of niet…

Stem geven aan ongeboren levens

De ongeboren levens kunnen niet voor zichzelf opkomen. Daarom ligt deze taak bij ons. Wij kunnen voor ze opkomen en zo laten horen dat elk leven een geschenk is van God en daarom kostbaar is.

Steun voor vrouwen die worstelen met onbedoelde zwangerschap

Op deze manier laten we samen zien dat er wél hulp is deze moeilijke situatie en dat er mogelijkheden zijn te creëren waardoor ze wél voor het leven van kun kindje kunnen kiezen.

De indruk die voorgaande Marsen voor het leven hebben achtergelaten

Samen met duizenden anderen sta je er voor het zelfde doel: ‘voor het leven!’ Daarnaast is het een prachtige en krachtige dag waarin we samen opkomen voor het ongeboren leven en zelf erkenning,

Familie of bekenden met een aangeboren afwijking

Met de Mars voor het leven komen we ook op voor de bestaanswaardigheid van deze mensen. De plek in onze samenleving voor mensen met een aangeboren afwijking, bijvoorbeeld het syndroom van Down, lijkt te verdwijnen met het huidige beleid rondom adviseren tot afbreken van zwangerschappen als een aangeboren afwijking bij het kindje wordt vastgesteld. Met de Mars voor het leven kunnen we een geluid laten horen aan de samenleving dat deze mensen het leven waard zijn.

Nederland laten zien dat er mensen vóór het leven zijn!

Door met duizenden deze boodschap uit te dragen, maken we zichtbaar dat abortus niet een vanzelfsprekend recht hoort te zijn. Hiermee dragen we bij aan de groeiende scepsis in de samenleving jegens abortus, dat de abortuswetgeving bespreekbaar zal maken.

Abortus is niet normaal. En het is (helaas) hard nodig dat deze boodschap wordt afgeven.

Kon je vorig jaar niet bij de Mars voor het leven aanwezig zijn? Kom dan op 11 november 2023 naar de Mars voor het leven!

Dit is de eerste bijdrage van Arthur Alderliesten, namens Schreeuw om leven, in een serie van drie in het blad ‘Om Sions Wil’, gepubliceerd op 11-11-2022.