Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Terugblik Gebedsbijeenkomst 2022

Geplaatst op 19 december 2022 in Nieuws.

Op 16 december brandden er 42 kaarsjes in het Witte Kerkje in Huis ter Heide. Ter herinnering aan het  feit dat 42 jaar geleden, op 18 december 1980, de ‘Wet Afbreking Zwangerschap’ werd goed gekeurd door slechts een nipte meerderheid van 76 stemmen voor tegenover 74 stemmen tegen. Deze avond keken we onder leiding van verschillende sprekers met elkaar terug op wat deze wet Nederland gebracht heeft en legden we onze zorgen hierover samen neer voor God.

Van noodsituatie naar vrouwenrecht

Arthur Alderliesten schetste eerst de context waarin de ‘Wet Afbreking Zwangerschap’ tot stand is gekomen. Sinds de invoering van deze wet zijn er meer dan 1 miljoen ongeboren mensenlevens vernietigd, dat is de realiteit waarom we hier bij elkaar moeten zijn. Omdat in herinnering te roepen en ook te blijven bidden voor de situatie die toen is ontstaan.

Hij benadrukte het grote contrast tussen 1980 en 2022. Destijds stond in het memorie van toelichting bij de wet: “het wetsontwerp gaat er van uit dat vrouwen die zich vanwege een ongewenste zwangerschap in een noodsituatie bevinden hulp moet worden verleend. We zien daarbij de afbreking van ongeboren menselijk leven als een zo ernstige en ingrijpende maatregel dat ze alleen kan worden aanvaard als de nood van de vrouw haar onontkoombaar maakt.” Daar tegenover schetste hij een beeld van de tendens in de debatten die nu gevoerd worden in de Tweede Kamer. Dit benoemde hij als een zorgwekkend verschil, omdat men niet eens meer spreekt over het beschermen van het ongeboren leven, in  deze debatten komt enkel het recht van de vrouw aan bod.

De samenzang, begeleidt door Leendert Verduijn, uit het lied ‘de nacht is haast ten einde’ sloot naadloos aan op de huidige situatie waarin ons land zich verkeerd.

God lijkt wel diep verborgen

in onze duisternis

maar schenkt ons toch een morgen

die vol van luister is.

Hij komt ons toch te stade

ook in het strengst gericht.

Zijn oordeel is genade,

zijn duisternis is licht.

“Wie bidt regeert!”

Wim Hoddenbagh  van stichting Presence, benadrukt dat als een land verontreinigd wordt, door het legaliseren van praktijken als abortus, zien we dat haar dat het land verontreinigd wordt. Hij onderstreept dat we ook in de Bijbel lezen toenemende wetteloosheid in een land leidt tot bekoelding van de liefde. Onderling neemt de liefde af, maar ook de liefde voor het gebed neemt af. Hij benadrukte het belang van het gebed: “we moeten de hemel met gebed te bestormen. Niet omdat het zo is dat, hoe harder wij schreeuwen des te beter God het hoort, maar omdat God gebeden wil worden!’

Na zijn meditatie ging hij ons voor in gebed. Samen mochten we bidden voor mensen die in de bres mogen staan voor Gods Naam. Hij bad ook voor een omkeer van de huidige situatie, waarbij abortus niet langer een politieke kwestie is, maar het juist weer wordt bekeken vanuit gehoorzaamheid aan Gods Naam en geboden.

De Oorsprong van het leven

Ds. A. Van de Weg, predikant van de HHK te Apeldoorn, zette ons in verwondering stil bij de heiligheid van het leven aan de hand van psalm 139. David laat hier zien dat God aan de oorsprong van het leven staat. Hij drukt Zijn stempel op ons leven. Wij halen een embryo weg, geen klomp cellen. Wij zijn geroepen respect te hebben voor het mysterie van het leven. We moeten als hoeders van het leven in deze maatschappij staan. De waarde van het leven ligt vast in het feit dat ieder mens, ook al is het niet geboren, door God gekend word.

In zijn gebed dankte hij God voor het leven dat Hij is en geeft aan ieder die in Hem geloofd. Hij bad met ons om doordringing van het besef dat het leven kostbaar is, om fijngevoeligheid om te staan voor het leven van onze naasten!

Het was een waardevolle avond, waarin we samen in verwondering stil mochten staan bij de waarde van het leven, maar schuld mochten belijden over de noodsituatie waarin ons land verkeerd.