Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

In gesprek met Advocaat Max Vermeij

Geplaatst op 1 december 2023 in Portret.

 ‘Ik vind het wezenlijk dat je kunt zeggen wat je vindt.’ Dat zegt Max Vermeij, die sinds 2017 als advocaat betrokken is bij Schreeuw om leven voor zaken die het uitdragen van pro lifestandpunten bedreigen. Waarom staat hij Schreeuw om leven juridisch bij? Wat zijn belangrijke argumenten in zittingen en welke kansen liggen er voor Schreeuw om leven in rechtszaken?

Max Vermeij studeerde af in de studie antropologie. Het was na zijn afstuderen echter lastig om een baan te vinden waarbij hij iets met zijn opleiding kon doen. Hij kwam terecht bij een verzekeringsmaatschappij.

Zijn interesse voor het strafrecht werd gewekt toen hij zijn vrouw leerde kennen, zij deed strafrecht en vertelde er vaak interessante verhalen over. Daarom begon hij een avondstudie fiscaal strafrecht. Fiscalisten waren in die tijd veel gevraagd, negen maanden voor zijn afstuderen had hij een baan bij een kantoor in Amsterdam.

Vrijheid van meningsuiting

Zaken die samenhangen met de vrijheid van meningsuiting hebben Max bijzondere interesse. “Ik vind het wezenlijk dat je kunt zeggen wat je vindt.”

Hij is advocaat voor Schreeuw om leven, maar staat ook andere prolife organisaties bij. Het begon toen bij abortusklinieken bufferzones werden aangesteld, waarbinnen demonstranten niet mochten komen. Sindsdien staat hij de stichting bij in procedures. Het opkomen voor het ongeboren leven was daarbij van wezenlijk belang: “Als je iets probeert te doen tegen het doden van ongeboren menselijk leven, vind ik het van belang dat je daarin niet beperkt wordt.”

Vermeij stelt dat er met twee maten gemeten wordt door de overheid. Bij het demonstreren tegen abortus worden er allerlei barrières opgeworpen, terwijl bij andere onderwerpen de demonstranten gefaciliteerd worden. Het meten met twee maten gebeurt ook bij andere inhoudsgebieden die niet binnen overheidsbeleid passen, zoals protesten tegen een nieuw AZC. Het is moeilijk om dit concreet bewijsbaar te krijgen. Er wordt vaak gezegd dat men zich niet wil bemoeien met de inhoud van de demonstratie

 

 

Wanordelijkheden

Aan demonstraties bij klinieken worden beperkingen opgelegd omdat er vrees is voor wat in de wet ‘wanordelijkheden’ wordt genoemd, aldus Max. “De moeilijkheid is dat dit begrip niet gedefinieerd wordt en dat er ook geen jurisprudentie over is. De vraag is wanneer je kunt spreken over wanordelijkheden, de jurisprudentie hierover zijn we met de lopende rechtszaken aan het maken.”

Belangrijk voor het maken van de jurisprudentie is de rechtszaak over het demonstreren bij de abortuskliniek in Groningen. Daar werd op basis van wanordelijkheden gezegd dat de gemeente beperkingen op mocht leggen. Met die zaak is Schreeuw om leven nu in hoger beroep bij de hoogste rechter van Nederland, de Raad van State.

Negatieve beeldvorming

Wat de zaken ingewikkeld maakt is dat de stichting te maken heeft met negatieve beeldvorming. Deze beeldvorming bepaalt grotendeels hoe men denkt over demonstranten bij klinieken, stelt Max. “Het enige wat wij hier tegen kunnen doen is verwijzen naar de concrete situatie zoals deze zich bij de abortuskliniek heeft voorgedaan.” Gemeentes zetten ook undercover agenten in die zich voordoen als bezoekers van de kliniek. Uit de processenverbaal die daarover worden geschreven, blijkt dat ze niet belaagd of onheus bejegend worden. In respons hierop zeggen abortusklinieken dat vrouwen overstuur binnen komen. De rechter moet er dan iets van vinden en dat is heel ingewikkeld. In Groningen schreven agenten dat ze achterna gelopen werden, dat werd in de rechtszaal als belagen benoemd. Doordat er in de rechtbank andere woorden aan worden gegeven, wordt het beeld van intimidatie en achtervolging opgeroepen.

 

Winnen of verliezen

Max vertelt over een rechtszaak in 2020 over demonstraties bij de abortuskliniek in Almere. De burgemeester wilde op grond van wanordelijkheden beperkingen opleggen, hoewel er nooit meldingen van waren geweest. De rechter concludeerde toen op grond van de stukken dat er geen beperkingen opgelegd konden worden. Door deze overwinning is er iets om tegenover de eerdere uitspraak te zetten, toen de voorzieningenrechter zei dat zelfs het aanspreken van mensen geduid kan worden als wanordelijkheid.

Of het demotiverend is als er ondanks inspanningen toch beperkingen worden opgelegd? “Nee, je kunt altijd in hoger beroep gaan. Er zijn nog steeds stappen die we kunnen nemen. Na de Raad van State kom je bij het Europese Hof. Als je de jurisprudentie daarvan bekijkt, zou er meer ruimte moeten zijn voor de demonstraties. Je moet alleen eerst de hele procedure doorlopen in Nederland voordat je daar terecht kunt. Dat duurt al snel vijf jaar.”

De beste kans in een rechtszaak heb je als er geen negatieve dingen gebeurd zijn tijdens een demonstratie die tegen je gebruikt kunnen worden. Bij Schreeuw om leven is dat nauwelijks het geval, maar je hebt ook andere demonstraties waarbij mensen wat vasthoudender zijn

 

Eigen kantoor

Door onder andere Schreeuw om leven te verdedigen in rechtszaken heeft Vermeij zijn oude kantoor moeten verlaten. Zijn partners waren het er niet mee eens dat hij deze zaken deed en waren bang dat ze dan bekend zouden komen te staan als een ‘anti-abortuskantoor’. Uiteindelijk gaven ze hem de keuze om te stoppen met de zaken of te vertrekken. Hij koos voor het laatste en is zijn eigen kantoor gestart, Ligitis.

Inspiratie

Het inspireert Max als anderen durven op te komen voor wat ze vinden: “Wat de waarheid is meet je niet aan de hoeveelheid mensen die ergens voor of tegen is. In de advocatuur is bijna iedereen pro-choice er zijn nauwelijks anderen die de prolifezaken verdedigen.” In zijn studententijd vond hij dat vrouwen de keuze voor een abortus zelf moesten maken. Toen hij de film ‘Silent Scream’ zag, veranderde zijn standpunt drastisch en ging hij inzien dat bij abortus een ongeboren kind gedood werd.

Dit artikel verscheen in oktober 2023 in het Magazine Leef.

Lees het volledige magazine hier