Aantal abortussen over 2022 schrikbarend gestegen

In 2022 is het aantal abortussen schrikbarend toegenomen. Dat blijkt uit “Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap (Wafz)” die is gepubliceerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Een verklaring voor de stijging van bijna 15% ten opzichte van 2021 is er niet, maar moet er wel komen.

Lees meer