Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

Beleidsplannen

Strategische principes:

  1. Vergroten van impact van hulpverlening en maatschapijbeïnvloeding: De kern van het werk van Schreeuw om leven is gericht op hulpverlening en het beïnvloeden van de maatschappelijke opinie. Het doel hiervan is het streven naar ‘shalom’: heelheid en harmonie, floreren. Het streven is naar een maximale impact, om zoveel mogelijk vrouwen en mannen te helpen en onschuldige (ongeboren) levens te behoedden voor een geprovoceerde dood.
  2. Meer aandacht voor preventie: Schreeuw om leven komt pas laat in beeld in het proces van een vrouw richting abortus. Voorlichting is een belangrijke vorm van preventie en betekent het mogelijk voorkomen van onbedoelde en ongewenste zwangerschappen. Ook kan daarbij informatie en handvatten geboden worden om met een dergelijke situatie om te gaan.
  3. Kennis ontwikkelen en delen: Schreeuw om leven ontwikkelt zich tot kennisinstituut van Nederland op het gebied van abortus, (hulpverlening) rond onbedoelde zwangerschap & post abortusproblematiek en medisch-ethische ontwikkelingen rond het levensbegin vanuit christelijk-ethisch perspectief.
  4. Internationale beïnvloeding: De invloed van de Europese Unie is groot, daarom is het van belang prominent aanwezig te zijn op Europees niveau. Om op zowel positieve als negatieve ontwikkelingen te kunnen reageren.
  5. Beïnvloeden door kleine bewegingen: Voor beïnvloeden van de maatschappelijke opinie is het belangrijk om niet afhankelijk te zijn van de structuren waarover anderen de macht hebben. Daarom is het van belang om vele kleine bewegingen te maken, zodat er opgeteld een groot effect is.
  6. Vrijwilligersorganisatie: De organisatie ontwikkelt zich richting een vrijwilligersorganisatie. Met elkaar geven we uitvoering aan de missie. Het kantoorteam is daarbij faciliterend richting de vrijwilligers.

Speerpunten