Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

ANBI-informatie

Stichting Schreeuw om leven (opgericht in 1985)

De stichting heeft een ANBI-status, wat betekent dat je jouw giften mag aftrekken van je belastingaangifte

Adres:

Ruitersweg 35a
1211 KT Hilversum
035-6244352
www.schreeuwomleven.nl
www.erishulp.nl

NL41 INGB 0000 0090 79
BIC: INGBNL2A
KvK 41189167
RSIN / fiscaal nummer: 007636684

 

Bestuursleden

  • dhr. C.L. (Cor) van Dam (voorzitter)
  • dhr. H. (Henk) Versteeg (secretaris/penningmeester)
  • mw. J.D. (Jennifer) Honing – Südkamp (algemeen bestuurslid)
  • dhr. J.W. (Hans) Keuken (algemeen bestuurslid)
  • dhr. P. (Paul) Bremmer (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid 

De bestuursleden van Stichting Schreeuw om leven ontvangen geen beloning. Wel komen zij in aanmerking voor vergoeding van werkelijk gemaakte kosten of voor – desgewenst – de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

Vrijwilligers werken op kantoor en in het hele land.
Er zijn 6,5 FTE in dienst.