Skip navigation
?
Onbedoeld zwanger?

ANBI-informatie

Stichting Schreeuw om leven (opgericht in 1985)

De stichting heeft een ANBI-status, wat betekent dat je jouw giften mag aftrekken van je belastingaangifte

Adres:

Ruitersweg 35a
1211 KT Hilversum
035-6244352
www.schreeuwomleven.nl
www.erishulp.nl

NL41 INGB 0000 0090 79
BIC: INGBNL2A
KvK 41189167
RSIN / fiscaal nummer: 007636684

 

Bestuursleden

  • dhr. C.L. (Cor) van Dam (voorzitter)
  • dhr. H. (Henk) Versteeg (secretaris/penningmeester)
  • mw. J.D. (Jennifer) Honing – Südkamp (algemeen bestuurslid)
  • dhr. J.W. (Hans) Keuken (algemeen bestuurslid)
  • dhr. P. (Paul) Bremmer (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid 

De bestuursleden van Stichting Schreeuw om leven ontvangen geen beloning. Wel komen zij in aanmerking voor vergoeding van werkelijk gemaakte kosten of voor – desgewenst – de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

Vrijwilligers werken op kantoor en in het hele land.
Er zijn 6,5 FTE in dienst.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of vermoedens van misstanden, kan er contact op genomen worden met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon van Schreeuw om leven Jan Hofman van Eenheid geeft kracht.